قبیله اوتسوتسوکی (Ōtsutsuki Clan)

قبیله اوتسوتسوکی

Ōtsutsuki Clan

قبیله اوتسوتسوکی (Ōtsutsuki Clan) ناروتو / بوروتو

اعضا

کانا (تنها در انیمه)
آسورا اوتسوتسوکی (تنها در فیلم)
هاگورومو اوتسوتسوکی
ایندرا اوتسوتسوکی
کاگویا اوتسوتسوکی
کینشیکی اوتسوتسوکی
موموشیکی اوتسوتسوکی
تونری اوتسوتسوکی (تنها در انیمه)
اوراشیکی اوتسوتسوکی (تنها در انیمه)

ککی گنکای

بیاکوگان
تنسیگان
شارینگان
مانگکیو شارینگان
رینگان
آزادسازی چوب

قبیله اوتسوتسوکی (Ōtsutsuki Clan)، قبیله‌ای باستانی شامل موجودات آسمانی شاخدار است. هزاران سال پیش بعد از رسیدن یکی از اعضای این قبیله به زمین، اوتسوتسوکی بر جمعیت انسان‌ها نفوذ پیدا کرد و به ویژه تاریخچه‌ی شینوبی را رقم زد.

تاریخچه

قبیله آتسوتسوکی برای قرن‌ها از طریق بُعدها به دنیاهای مختلف سفر می‌کردند با این هدف که درخت خدا را پیدا کنند. وقتی آن‌ها چنین دنیایی را یافتند، میوه‌های درخت خدا را چیدند و از آن برای افزایش قدرت و طول عمرشان استفاده کردند. در مورد موموشیکی، کینشیکی و اجدادشان، آن‌ها روی دنیایی باقی ماندند تا این که درخت خدا مرد و این دنیا دیگر قادر به ادامه دادن حیات نبود، بنابراین آن‌ها به دنبال دنیای دیگری رفتند.

در زمانی که کاگویا رهبر قبیله بود، او با قبیله‌اش به زمین رسید. کاگویا با خوردن میوه چاکرا و به دست آوردن سوکویومی بی‌نهایت به جنگ انسان‌های زمین خاتمه داد و صلح را برای دنیا به ارمغان آورد به طوری که از او به عنوان یک خدای نیک‌خواه یاد می‌شد. او که پیش‌بینی می‌کرد اعضای قبیله برای گرفتن چاکرای او به زودی به زمین می‌آیند، سوکویومی بی‌نهایت را در ارتشی از زتسوی سفید محفوظ کرد. این اقدام او باعث شد تا انسان‌ها به کاگویا به چشم یک شیطان نگاه کنند.

ارتش کاگویا - قبیله اوتسوسکی

ارتش کاگویا

در این زمان کاگویا پسرانی دوقلو به نام هاگورومو و هامورا به دنیا آورد که هر دو حامل چاکرای او بودند. کاگویا به بزرگ شدن پسرانش که حامل قدرت او بودند حسادت می‌کرد بنابراین با درخت خدای زمین اذغام شد تا این قدرت را پس بگیرد. در این فرآیند او تبدیل به هیولایی ده-دم شد. این هیولا به کشتار مردم پرداخت تا این که هاگورومو و هامورا او را به وسیله جوتسوی شش طریقت شکست دادند که به این ترتیب ماه نیز شکل گرفت. چاکرای ده-دم در هاگومورو مهر و موم شد و بدن یا پوسته‌ی ده-دم (مجسمه شیطانی مسیر بیرونی) روی ماه مهر و موم شد تا از احیای ده-دم جلوگیری شود. با رهبر شدن هامورا او دستور محافظت از مجسمه شیطانی توسط قبیله را داد. قبیله به سوی ماه کوچ کرد و فرزندان او و هاگورومو روی زمین باقی ماندند. به این ترتیب قبیله هیوگا روی زمین شکل گرفت که اعضای آن بیاکوگان را به ارث برده بودند.

هاگورومو در انتهای حیاتش، چاکرای خود را به نه هیولای دم-دار تبدیل کرد تا مطمئن شود که هیولا ده-دم و کاگویا هرگز دوباره به وجود نخواهند آمد. او پیش از مرگش وظیفه حفظ صلح را به پسر جوان‌ترش آسورا سپرد.

بعد از گذشت هزاره‌ای، خانواده انشعاب ماه حکم هامورا را اشتباه تفسیر کردند و باور داشتند که نسل او قصد نابودی زمین را دارد و هاگورومو نیز یک عامل گمراه‌کننده است. خانواده اصلی با خانواده انشعاب بر سر تفسیرها متفاوت جنگیدند و سرانجام خانواده اصلی توسط تنسیگان نابود شد. روی زمین نیز انسان‌ها  همراه با نسل اوتسوتسوکی از جمله قبیله سنجو، اوزوماکی، اوچیها و کاگویا با استفاده از از اختراع ایندرا یعنی نینجوتسو اقدام به شکل دادن دنیای شینوبی کردند. روی ماه هم اعضای جدیدی متولد شدند که بیاکوگان خود را درون تنسیگان قرار می‌دادند تا به آن نیرو ببخشند، و هامورا از آن به منظور دادن نظم و ثبات به دنیای ماه استفاده می‌کرد.

هزاران سال بعد از شکست ده-دم، از خانواده انشعاب ماه تنها تونری باقی مانده بود، کسی که از دزدیده شدن مجسمه شیطانی و احیای ده-دم در جنگ جهانی شینوبی چهارم آگاه بود. این رخداد در نهایت کاگویا را برای مدتی موقت احیا کرد اما دیری نگذشت که او توسط تناسخ‌های آسورا و ایندرا در بعد دیگری مهر و موم شدند. دو سال بعد همان طور که قبیله‌ی او شینوبی را عامل نابودی زمین می‌دانست، او نیز دنیای هاگورومو را یک شکست تلقی کرد. تنوری با نرسیدن به توافق با قبیله هیوگا، به ربودن وارث قبیله متوسل شد تا از با استفاده از بیاکوگان او تنسیگان را بیدار کند. در تقابل با این اقدام، کونوهاگاکوره تیمی را برای کشف اهداف او و شکست دادن او فرستاد. تنوری بعد از این که او از معنای حقیقی حکم هامورا آگاه شد سوگند خورد که خود را روی ماه حبس کند و به عنوان یک نگهبان منزوی از زمین مراقبت کند.

سال‌ها بعد در دوران هوکاگه هفتم، موموشیکی و کینشیکی در دنیای دیگری از ناهنجاری‌های دنیای کاگویا آگاه شدند و این موضوع را برای تحقیق به قبیله خود اطلاع دادند. آن‌ها از سرنوشت کاگویا و چاکرای او بی‌اطلاع بودند اما توسط گزارش اوراشیکی همه چیزی از جمله حادثه مربوط به شاهزاده بیاکوگان را روی ماه دیدند. آن‌ها در زمان تحقیقات خود در کونوها در مورد کاگویا، چهار قبیله ویرانه و جداگانه از اوتسوتسوکی را یافتند.

موموشیکی و کینشیکی - قبیله اوتسوسکی

موموشیکی و کینشیکی کنار درخت خدا