ویکی ناروتو / بوروتو

کاما (Kāma)

اشتراک‌گذاری

کاما

Kāma

کاما (Kāma) - ناروتو / بوروتو

طبقه‌بندی

نینجوتسو، فنون جذب چاکرا، فوینجوتسو

دسته

مکمل

اولین نمود

جلد ۱، فصل ۱ بوروتو (مانگا)
قسمت ۱ بوروتو (انیمه)

کاما (Kāma) مهری است که به عنوان یک پشتیبان از اطلاعات بیولوژیکی عضوی از قبیله‌ی اوتسوتسوکی عمل می‌کند و افراد این قبیله می‌توانند این نشان را در بدن یک فرد برگزیده تعبیه کنند، و به این ترتیب فرد دریافت‌کننده را تبدیل به یک حامل (Vessel) کنند. به مرور زمان کاما روی ژنتیک حامل رونویسی انجام می‌دهد تا بدن حامل به الگوی مناسبی برای خلق دوباره و احیای دوباره‌ی آن اوتسوتسوکی تبدیل شود.

حامل به طور موقت می‌تواند فعالسازی کاما را فرا بگیرد و در این صورت می‌تواند از قدرت‌ها و توانایی‌های اوتسوتسوکی بهره ببرد.

حاملان شناخته شده

ایشیکی اوتسوتسوکی

کاواکی این علامت را توسط ایشیکی دریافت کرده است. ایشیکی پیش از کاواکی کامای خود را به بدن جیگن منتقل کرده بود.

موموشیکی اوتسوتسوکی

بوروتو اوزوماکی که این نشان را بعد از شکست دادن موموشیکی به دست آورد.

عملکرد

با فعال شدن کاما، قدر قابلیت‌های فیزیکی و قدرت جوتوسوی کاربر تقویت می‌شود، و فرد قادر به جذب چاکرا و اجرا حملات مبتنی بر چاکرا مثل نینجوتسو می‌شود. کاما همچنین عاملی برای استفاده از نینجوتسوی فضا-زمان، و باز کردن شکاف به هر مکانی از جمله بعدهای خارجی است. با این حال این قابلیت بسیار پیشرفته است و استفاده از آن به راحتی انجام نمی‌گیرد.