بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جوگان

اشتراک‌گذاری

جوگان

Jōgan

جوگان - ناروتو / بوروتو

معنی

چشم پاک یا خالص

کاربران شناخته شده

اولین نمود

مانگا: بوروتو فصل ۱
انیمه بوروتو قسمت ۱
رمان:  The New Leaves Soaring Through the Blue Sky

جوگان (Jōgan) یک دوجوتسوی منحصر به فرد است که توسط بوروتو اوزوماکی در چشم راستش بیدار شد. گرچه این دوجوتسو برای بوروتو مبهم بود اما ظاهرا تونری اوتسوتسوکی از قابلیت‌ها و عملکرد آن آگاه بود. این دوجوتسو در مانگا از نظر ظاهری با مردمکی کمرنگ دیده می‌شود که به سختی قابل مشاهده است، زمانی که در انیمه به نمایش درآمد به رنگ آبی روشن و با مردمکی واضح و صلبیه تیره بود.

بوروتو اولین بار در زمان آکادمی موفق به فعال شدن آن شد اما به نظر این اقدام ناخواسته بود و هنگامی که توجه‌اش به یک شی یا شخص خاصی جلب شد، اتفاق افتاد.

قابلیت ها

جوگان قبل از این که تحت کنترل درآید، در مواقع خطر یا وجود اهداف مخفی فعال می‌شود. کاربر با این توانایی می‌تواند جریان چاکرا را حس کند و بوروتو نیز قادر به تشخیص هر نوع تغییری در چاکرای فرد می‌باشد. کاربر به طور واضح سیستم گردش چاکرا و نقاط کلیدی آن را می‌تواند مشاهده کند.

جوگان
صفحات دیگر