بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تنسیگان

اشتراک‌گذاری

تنسیگان

Tenseigan

تنسیگان - ناروتو / بوروتو

معنی

چشم تناسخ

طبقه‌بندی

ککی گنکای، دوجوتسو

کاربران شناخته شده

هامورا اوتسوتسوکی
تونری اوتسوتسوکی

اولین نمود

رمان و فیلم:
The Last: Naruto the Movie

تنسیگان (Tenseigan - به معنای چشم تناسخ) یک دوجوتسو در مالکیت هامورا اوتسوتسوکی و نسل او است. این دوجوتسو با مردمک آبی رنگ و عنبیه سفید و گل-شکل قابل شناسایی است.

دستیابی به تنسیگان

تنسیگان

Tenseigan اولین بار توسط هامورا اوتسوتسوکی آشکار شد. او با استفاده از قدرت عظیم آن نظم و ثبات را به ماه آورد. حتی بعد از مرگش مردم ماه تنسیگان هامورا را به عنوان یک گنجینه سالم نگه داشتند و آن را به عنوان یک شی مقدس زیارت می‌کردند، آن‌ها قصد داشتند تا ابد از آن نگهداری کنند.

این امکان وجود دارد که یک تنسیگان جدید از چاکرای نسل هامورا یعنی از قبیله هیوگا و اوتسوتسوکی ایجاد شود. زمانی که یک فرد از اوتسوتسوکی بیاکوگان قبیله هیوگا را به خود پیوند بزند، ترکیب چاکرای آن‌ها، بیاکوگان را به تنسیگان تبدیل خواهد کرد. وقتی پیوند انجام شود، بیاکوگان به تدریج با چاکرای اوتسوتسوکی همگام‌سازی می‌شود و به تنسیگان بالغ می‌رسد. در این فرآیند ممکن است کاربر نوسان‌های دردناکی را تجربه کند. در پایان بیشتر نوسان‌ها و درد از بین می‌رود و Tenseigan کامل می‌شود.

هزاران سال بعد از دوران هامورا، فردی از نسل او به نام تونری اوتسوتسوکی با ربودن هانابی هیوگا و پیوند بیاکوگان خالص او قادر به بیدار کردن Tenseigan شد. چشمان خود تونری در هنگام تولد به کشتی انرژی مهر و موم شده بود. تونری با اعتقاد به این که بشر از چاکرا برای اهداف شیطانی استفاده می‌کند تصمیم گرفت تا عهد هزاران ساله قبیله خود را با کشتار بشریت و با استفاده از قدرت تنسیگان محقق کند. با این حال مدتی کوتاه بعد از کامل کردن تنسیگان خود، او در نبردی با ناروتو اوزوماکی شکست خورد و این باعث شد تا تنسیگان او به بیاکوگان بازگردد. هیناتا هیوگا متعاقبا چشمان خواهرش را به او بازگرداند و تونری باری دیگر در کوری خود رها شد.

صفحات دیگر