بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قبیله هیوگا (Hyūga Clan)

اشتراک‌گذاری

قبیله هیوگا

Hyūga Clan

قبیله هیوگا (Hyūga Clan) - ناروتو / بوروتو

توانایی ژنتیکی

اعضای شناخته شده

هیوگای ارشد (Hyūga Elder)
هیاشی هیوگا: رهبر حاضر
هیناتا هیوگا
هینابی هیوگا
مادر هیناتا و هینابی (تنها در انیمه)
هیازاشی هیوگا
هوهتو هیوگا
اروها هیوگا
کو هیوگا
ناتسو هیوگا (تنها در انیمه)
نجی هیوگا
توکوکا هیوگا

قبیله هیوگا (Hyūga Clan) یکی از چهار قبیله اصیل کونوهاگاکوره است. تمام اعضایی که در این قبیله متولد شده‌اند از بیاکوگان بهره می‌برند. بیاکوگان به آن‌ها دید گسترده‌تر و قابلیت دیدن از طریق اجسام جامد و همچنین مشاهده سیستم گردش چاکرا را می‌دهد. اعضای این قبیله همین طور قابلیت منحصر به فردی دارند که به واسطه‌ی آن می‌توانند از تمام نقاط چاکرای بدنشان (Tenketsu) چاکرا خارج کنند.

ریشه

قبیله هیوگا از نسل قبیله اوتسوتسوکی و به طور خاص از اصل و نسب هامورا اوتسوتسوکی هستند. درنتیجه آن‌ها با قبایل اوچیها، سنجو، اوزوماکی و کاگویا نیز رابطه‌ی خویشاوندی دور دارند. آن‌ها در حال حاضر یکی از قدرتمندترین قبیله‌های کونوهاگاکوره محسوب می‌شوند.

این قبیله به دو بخش تقسیم می‌شود: خاندان اصلی و خانه فرعی (منشعب). این تقسیم‌بندی در واقع سیستمی جهت محافظت از اسرار بیاکوگان از بیگانگان است. وظیفه خاندان فرعی محافظت از خاندان اصلی است. اعضای این خانواده با مهری نفرین شده‌اند که این مهر به اعضای خانواده اصلی اجازه می‌دهد تا بر اعضای فرعی کنترل کامل داشته باشند. آن‌ها همچنین قادرند با یک مهر دست (Hand Seal) سلول‌های مغز اعضای خانواده فرعی را تخریب کنند، موضوعی که به منظور حفظ اسرار بیاکوگان استفاده می‌شود.

رهبران

  • هیوگای ارشد (Hyūga Elder): رهبر سابق
  • هیاشی هیوگا: رهبر حاضر
  • هیناتا هیوگا
  • هینابی هیوگا
صفحات دیگر