بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قبیله اوزوماکی (Uzumaki Clan)

اشتراک‌گذاری

قبیله اوزوماکی

Uzumaki Clan

قبیله اوزوماکی (Uzumaki Clan) ناروتو / بوروتو

وابستگی

اوزوشیوگاکوره
کونوهاگاکوره

اعضای شناخته شده

 • فوسو
 • هیناتا هیوگا
 • کارین
 • مادر کارین (تنها در انیمه)
 • ناگاتو
 • آشینا اوزوماکی
 • بوروتو اوزوماکی
 • کوشینا اوزوماکی
 • منما اوزوماکی (تنها در فیلم)
 • میتو اوزوماکی
 • ناروتو اوزوماکی

جوتسوها

Adamantine Attacking Chains
Adamantine Sealing Chains
Dead Demon Consuming Seal
Dead Demon Consuming Seal: Release
Eight Trigrams Sealing Style
Four Symbols Seal
Heal Bite
Uzumaki Sealing Technique

قبیله اوزوماکی (Uzumaki Clan) یک قبیله برجسته در اوزوشیوگاکوره بود. از زمان انحلال بیشتر اعضای شناخته شده‌ی آن که از نسل هوکاگه پنجم و هفتم بودند در کونوهاکاگوره ساکن شدند.

نگاه کلی

اوزوماکی فرزند آسورا اوتسوتسوکی بود که همین طور دارای رابطه خونی با قبیله سنجو داشت. طی سال‌ها اوزوماکی و سنجو روابط نزدیکی با هم داشتند و گاهی بین اعضای دو قبیله ازوادج‌هایی نیز صورت می‌گرفت. ازدواج هاشیمارا سنجو و میتو اوزوماکی نمونه‌ای از همین موارد است. به دنبال تاسیس کونوهاگاکوره در پایان جنگ‌های دوره‌ای، سنجو تصمیم گرفت به طور نمادین و دوستانه نشان اوزوماکی را به ژاکت کونوها اضافه کند. کونوها و اوزوماکی در دهه‌های بعدی متحد هم ماندند و اوزوماکی نیز در شرایط مورد نیاز، فوینجوتسو (fūinjutsu) و چیزهایی دیگر را برای کونوها فراهم می‌آورد. حتی معبد Mask Storage از قبیله اوزوماکی نیز حومه کونوهاگاکوره ساخته شد.

سنجو و اوزوماکی

سنجو و اوزوماکی

مهارت اوزوماکی در فوینتوتسو برای آن‌ها هم احترام و هم ترس را در سراسر دنیای نینجا به ارمغان آورد. بعد از این که کوشینا اوزوماکی به کونوها رفت برخی از ملت‌های دنیا با این باور که دهکده اوزوشیوگاکوره بیش از حد قدرتمند بود، برای تخریب آن متحد شدند. بعد از ویرانی اوزوشیو، بازماندگان مخفی و در سراسر دنیا پخش شدند، از جمله ناگاتو که در حومه در آمگاکوره بزرگ شد، کارین که ظاهرا مدتی را در کوساگاکوره زندگی کرده و کوشینا در کونوها که مادر ناروتو بود. سال‌ها بعد ناروتو دوباره این قبیله را در کونوها تاسیس کرد و از آن‌جایی که همسر او هیناتا هیوگا بود و دو فرزند با نام‌های بوروتو و هیماواری داشت موجب شد تا روابط قبیله اوزوماکی و قبیله هیوگا (نسل عموی آسورا، هامورا اوتسوتسوکی) تقویت شود.

رهبران شناخته شده

 • آشینا اوزوماکی (درگذشته)
 • ناروتو اوزوماکی (تاسیس دوباره قبیله در کونوهاگاکوره)
صفحات دیگر