بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قبیله هاتاکه (Hatake Clan)

اشتراک‌گذاری

قبیله هاتاکه

Hatake Clan

قبیله هاتاکه (Hatake Clan) - ناروتو / بوروتو

اعضای شناخته شده

ساکومو هاتاکه
کاکاشی هاتاکه

قبیله هاتاکه (Hatake Clan) یکی از چندین قبیله ساکن در کونوهاگاکوره است.

تنها نینجاهایی که از این قبیله شناخته شده‌اند ساکومو معروف به نیش سفید کونوها و پسر او کاکاشی هستند. کاکاشی بعد از پایان جنگ جهانی شینوبی چهارم به مقام هوکاگه ششم رسید. شمشیر چاکرای نور سفید (White Light Chakra Sabre) از میراث این قبیله است که با تاب دادن آن چاکرای سفید تولید می‌کند.

دانستنی ها

  • هاتاکه به معنای زمین کشاورزی است.

منابع

  • کتاب راهنمای Michi - صفحه‌ی ۲۶
صفحات دیگر