ویکی ناروتو / بوروتو

شمشیر چاکرای نور سفید (White Light Chakra Sabre)

اشتراک‌گذاری

شمشیر نور سفید

White Light Chakra Sabre

شمشیر چاکرای نور سفید (White Light Chakra Sabre) ناروتو / بوروتو

به کار برده شده توسط

کاکاشی هاتاکه
ساکومو هاتاکه

اولین نمود

Volume #27, Naruto Chapter #239 (مانگا)
Naruto Shippūden Episode #119 (انیمه)
Naruto Shippūden the Movie: The Will of Fire (فیلم)
Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Heroes 3 (بازی)
Naruto Shippūden: UNSG anime cutscenes (OVA)

شمشیر چاکرای نور سفید (White Light Chakra Sabre) یک تانتو متعلق به ساکومو هاتاکه است که آن را به پسر خود کاکاشی سپرد. این سلاح دارای یک تیغه‌ی صاف و کوتاه است که با تاب دادن آن نوار سفیدی از چاکرا تولید می‌شود. به همین  دلیل ساکومو لقب نیش سفید کونوها داده شده است. این شمشیر در زمان جنگ جهانی شینوبی سوم، وقتی کاکاشی با کاکو مبارزه می‌کرد تخریب شد. بعدها در انیمه نشان داده شد که این شمشیر تعمیر شده و کاکاشی از آن در ماموریت‌ها استفاده می‌کند.

دانستنی ها

در فیلم Naruto Shippūden the Movie: The Will of Fire، هنگام یک فلش‌بک به بعد از نبرد پل کانابی، کاکاشی با غلاف شمشیر چاکرای نور سفید (White Light Chakra Sabre) دیده شد، با وجود این که این شمشیر در آن زمان می‌بایست تخریب شده باشد.

منابع

۱. ناروتو: شیپودن، قسمت ۳۴۹