بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مانگکیو شارینگان

اشتراک‌گذاری

مانگکیو شارینگان

Mangekyō Sharingan

مانگکیو شارینگان - ناروتو / بوروتو

معنی

چرخ چشم کپی زیبابین

طبقه‌بندی

کاربران شناخته شده

کاکاشی هاتاکه
هاگورومو اوتسوتسوکی (تنها در انیمه)
ایندرا اوتسوتسوکی
دانزو شیمورا
بارو اوچیها (تنها در انیمه)
فوگاکو اوچیها
ایتاچی اوچیها
کلاغ ایتاچی
ایزوما اوچیها
مادارا اوچیها
ناکا اوچیها (تنها در انیمه)
نائوری اوچیها (تنها در انیمه)
اوبیتو اوچیها
رای اوچیها (تنها در انیمه)
ساسوکه اوچیها
شین اوچیها
شیسویی اوچیها
زتسوی سیاه

اولین نمود

مانگا: جلد ۱۶، ناروتو فصل ۱۴۲
انیمه: ناروتو قسمت ۸۲

مانگکیو شارینگان (Mangekyō Sharingan) حالت پیشرفته‌ای از شارینگان است که تنها توسط تعداد انگشت شماری از اعضای قبیله اوچیها فعال شده است. آن‌ها این دوجوتسو را این گونه توصیف می‌کنند: «چشمانی بهشتی که حقیقت تمام آفرینش را بدون هیچ سدی می‌بیند.»

نگاه کلی

مانگکیو شارینگان

مانگکیو شارینگان حالتی برتر از یک شارینگان معمولی است که با تغییر در ظاهر مهر توموئه شارینگان همراه است. طرح دقیق آن در مورد هر کاربر متفاوت است اگرچه در همه‌ی آن‌ها طرح چرخ-شکل دیده می‌شود. مانگکیو شارینگان با آسیب روحی در فرد مورد نظر ناشی از، از دست دادن شخصی نزدیک به او بیدار می‌شود. در تاریخچه‌ی اوچیها این برداشت اشتباه وجود دارد که افراد می‌بایست برای کشتن دوستان نزدیک خود تمرین کنند تا از این طریق مانگکیو شارینگان را به دست آورند. مانگکیو اوبیتو درست بعد از رنجش روحی او بیدار شد در حالی که در مورد ساسوکه چند هفته به طول انجامید.

مانگکیو شارینگان تمام قابلیت‌های شارینگان را حفظ می‌کند از جمله گنجوتسو و توانایی تشخیص چاکرا. علاوه بر این‌ها مانگکیو قابلیت‌های قدرتمندی را برای کاربر به ارمغان می‌آورد که می‌تواند در مورد فرد به فرد متفاوت باشد، اگرچه ماهیت آن‌ها می‌تواند یکی باشد؛ ساسوکه و ایتاچی هر دو به آتش آماتراسو دسترسی دارند اما محدوده‌ی استفاده از آن متفاوت است. قابلیت‌های مانگکیو شارینگان حتی ممکن است در دو چشم یک کاربر نیز متفاوت باشد، به عنوان نمونه ایتاچی در یک چشمش آماتراسو و چشم دیگرش تسوکویومی را داشت. وقتی کاربری مانگکیو شارینگان را در هر دو چشمش بیدار کند قادر است سوسانو را به اجرا درآورد.

قابلیت‌های مانگکیو شارینگان در زمان اجرا مقدار قابل توجهی از چاکرا را استفاده می‌کنند. استفاده از این قابلیت‌ها با حس خاصی همراه است که شنوبی‌های حسگر قادر به درک آن هستند اگرچه نمی‌توانند نوع فن اتخاذ شده را متوجه شوند. عملکرد و فعالیت چشم نیز در زمان اجرای فنون بالا است و چشم فشار زیادی را تحمل می‌کند که این موضوع می‌تواند باعث زوال دید و حتی با فعالیت بیشتر به کوری چشم ختم شود. بینایی از دست رفته می‌تواند با پیوند مانگکیو شارینگان از یک فرد با خون مرتبط به شخص بازگردانده شود (مثل خواهر و برادر). این پیوند همچنین منجر به بیدار شدن مانگکیو شارینگان ابدی می‌شود. فرد در این حالت دیگر از اثرات جانبی رنج نمی‌برد و میزان مصرف چاکرا نیز سطح کمینه می‌رسد. به گفته‌ی مادارا مانگکیو شارینگان ابدی باعث اثبات یک اوچیها می‌شود که با وجود تمام چیزهایی که از دست داده اما همچنان به جلو پیش می‌رود.

همانند دوجوتسوهای دیگر مانگکیو شارینگان می‌تواند به غیر-اوچیها پیوند زده شود و تمام قابلیت‌های آن انتقال پیدا کند البته با این تفاوت که چاکرای بیشتری را می‌طلبد. قابلیت‌های مانگکیو شارینگان می‌تواند برای فعال شدن تحت شرایط خاصی برنامه‌ریزی شود که موضوع می‌تواند مربوط به چشم خود کاربر و یا چشم یک کاربر برگزیده باشد.

این دوجوتسو همچنین قابلیت خواندن و رمزگشایی لوح سنگی قبیله اوچیها را به کاربر می‌دهد. بر اساس گفته اوبیتو، مانگکیو شارینگان می‌تواند این لوح را فراتر از شارینگان و کمتر از رینگان رمزگشایی کند.

طرح‌ها

مانگکیو شارینگان

مانگکیو شارینگان (Mangekyō Sharingan) ایتاچی

اوبیتو

مادارا

ایزونا

ساسوکه

شیسویی

شین

ایندرا

تنها در انیمه

ناکا

بارو

رای

نائوری

فوگاکو

مانگکیو شارینگان ابدی

مادارا

ساسوکه

 

صفحات دیگر