بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

رین شارینگان

اشتراک‌گذاری

رین شارینگان

Rinne Sharingan

رین شارینگان - ناروتو / بوروتو

معنا

چشم گردان کپی سمساره

نام دیگر

چشم ماه

طبقه‌بندی

جوتسو

آمنومیناکا
خدا: تولد جهانی از درختان
تسوکویومی بی‌نهایت

اولین نمود

جلد ۵۰، فصل ۴۶۷ ناروتو (مانگا)
قسمت ۲۰۵ ناروتو شیپودن (انیمه)
The Last: Naruto the Movie (فیلم)

رین شارینگان (Rinne Sharingan) یک دوجوتسوی ککی مورا و پیشگامی بر رینگان و شارینگان است. مشخصه‌های آن صلبیه و عنبیه قرمز رنگ، با طرحی موج‌دار و داشتن نه توموئه است.

پیش‌زمینه

این دوجوتسو اولین بار توسط کاگویا اوتسوتسوکی بعد از خوردن میوه درخت خدا، روی پیشانی او آشکار شد. بر اساس لوح سنگی متعلق به قبیله اوچیها زمانی که فردی حامل قدرت رین باشد و به ماه نزدیک شود، چشم می‌تواند ماه را منعکس کند و به این ترتیب رویای بی‌نهایت باز خواهد شد. این موضوع وقتی ثابت شد که مادارا اوچیها به عنوان ده-دم جینچوریکی موفق به ظاهر نمودن این دوجوتسوی روی پیشانی خود شد. با اقدامات زتسوی سیاه، بدن مادارا به ظرفی برای احیای کاگویا تبدیل شد. کاگویا بعد از احیا شدن همچنان رین شارینگان خود را حفظ کرده بود. زمانی که ناروتو اوزوماکی و ساسوکه اوچیها برای مهر کردن کاگویا از فن شش طریقت - چیباکو تنسی استفاده کردند، چشم سوم او بسته شد.

قابلیت‌ها

رین شارینگان دارای قدرت بصری شارینگان است و می‌تواند برای انجام تسوکویومی بی‌نهایت مورد استفاده قرار گیرد، این فن گنجوتسویی فوق‌العاده قدرتمند است که تنها با رینگان و چاکرای نه جانور دم-دار می‌توان با آن مقابله کرد. کاگویا با به کارگیری این دوجوتسو قادر بود تا خودش و افراد نزدیک به خود را به مجموعه‌ای از بعدهای متناوب انتقال دهد.

صفحات دیگر