ویکی ناروتو / بوروتو

ککی مورا (Kekkei Mōra)

اشتراک‌گذاری

ککی مورا (Kekkei Mōra - به معنای: احاطه کردن اصالت) شاخه‌ای پیشرفته از جوتسو است که منحصرا در اختیار کاگویا اوتسوتسوکی و بستگان خونی و نزدیک او است. تمام فنون کاگویا در دسته‌بندی ککی مورا قرار می‌گیرند. این که مولفه‌های فنون ککی مورا دقیقا چه چیزهایی هستند مشخص نیست. چیزی که مشخص است این است که ککی مورا از دستورالعمل‌های مشابه با یک ککی گنکای یا ککی توتا پیروی نمی‌کند. برای نمونه تنها بیاکوگان کاگویا و رینگان هاگورومو هستند که در دسته‌ی ککی مورا قرار می‌گیرند و سایر موارد ککی گنکای هستند.

فهرست ککی مورا