بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ککی توتا (Kekkei Tōta)

اشتراک‌گذاری
ککی توتا (Kekkei Tōta) ناروتو / بوروتو

اونوکی در حال استفاده از ککی توتای خود: رهاسازی غبار

ککی توتا (Kekkei Tōta - به معنای: گزینش اصالت) شاخه‌ای پیشرفته از جوتسو است که بالاتر از جوتسوهای دسته‌ی ککی گنکای قرار می‌گیرد. تنها نمونه‌ی شناخته شده از ککی توتا رهاسازی غبار است که ترکیبی از سه عنصر دگرگونی طبیعت یعنی زمین، باد و آتش است.

فهرست ککی توتا

رهاسازی غبار

یک ککی توتای دگرگونی طبیعت که ترکیبی از سه عنصر زمین، باد و آتش است. برای اجرای رهاسازی غبار کاربر می‌بایست به واسطه‌ی چاکرای خود یک شی سه-بعدی (مثل مکعب، مخروط و...) را در دستش شکل دهد. این شی هنگام رها شدن گسترش پیدا کرده و با سرعتی شگفت‌آور به سمت هدف می‌رود؛ هر چیزی که از آن عبور کند در سطحی مولکولی تجزیه می‌شود.

صفحات دیگر