ویکی ناروتو / بوروتو

دگرگونی طبیعت

اشتراک‌گذاری
دگرگونی طبیعت ناروتو / بوروتو

استفاده‌ی همزمان از پنج عنصر دگرگونی طبیعت

دگرگونی طبیعت (Nature Transformation) فرمی پیشرفته از کنترل چاکرا است که به تغییر خواص و مشخصات چاکرای فرد به منظور استفاده در فنون مختلف می‌پردازد. دگرگونی طبیعت یکی از دو جز مورد نیاز برای ایجاد یا اصلاح فنون است، دیگر جز مورد نیاز دگرگونی شکل است.

دگرگونی‌های پایه طبیعت

پنج چاکرای عنصر طبیعت وجود دارد که بنیان تمام نینجوتسوهای عنصری هستند. این پنج عنصر در شیوه‌ی زندگی شینوبی تاثیر حیاتی دارد و نام هر یک از پنج کشور بزرگ شینوبی از یکی از این عنصرهای پایه گرفته شده است. هر یک از این عناصر به طور طبیعی نسبت به عنصرهای دیگر برتری و ضعف دارد:

  • آتش برتر از باد و ضعیف تر از آب است.
  • باد قوی‌تر از برق و ضعیف‌تر از آتش است.
  • برق نسبت به زمین برتری دارد و از باد ضعیف‌تر است.
  • زمین از آتش قوی‌تر و از برق ضعیف‌تر است.
  • آب بر آتش غلبه می‌کند و در مقابل زمین ضعف دارد.

امکان غلبه‌ی عنصر ضعیف‌تر بر عنصر قوی‌تر وجود دارد در صورتی که عنصر اول در سطح بالاتری قرار داشته باشد. برای نمونه عنصر آتش می‌تواند بر آب غلبه کند در صورتی که با یک فن باد تقویت یافته باشد.

اگر دو فن از یک عنصر و در یک سطح باشند یکدیگر را دفع خواهند کرد.

وابستگی

معمولا چاکرای هر فرد به یکی از پنج عنصر پایه دگرگونی طبیعت وابستگی دارد. این وابستگی می‌تواند ژنتیکی باشد مثلاً بیشتر اعضای قبیله‌ی اوچیها به عنصر آتش وابسته هستند.

شینوبی‌ها در ایجاد یا کنترل چاکرایی که وابسته به عنصر طبیعت خود است راحت‌تر هستند اگرچه آموزش همین موضوع ممکن است چند سال به طول بینجامد. نینجاها تنها به یک چاکرا محدود نیستند و برای یک نبنجای جونین استفاده از دو عنصر طبیعت متداول است. همین طور امکان آموختن هر پنج عنصر طبیعت وجود دارد اما به دلیل تمرینات طاقت‌فرسا این مورد بسیار نادر است. هاشیراما سنجو، توبیراما سنجو، هیروزن ساروتوبی، اوروچیمارو و مو تنها شینوبی‌های شناخته شده هستند که به طور طبیعی استفاده از این پنج عنصر را آموخته‌اند.

یین و یانگ

علاوه بر پنج عنصر دگرگونی طبیعت دو دگرگونی طبیعت دیگر وجود دارد که منبع تمام فنون غیر-عنصری از جمله فن تقلید سایه، نینجوتسوی طبی، گنجوتسو و... است. رهاسازی یین بر اساس انرژی تجسم و عرفانی شینوبی است و رهاسازی یانگ بر اساس انرژی سرزندگی و جسمی شینوبی است.

در واقع درگرونی یین و یانگ توازن میان انرژی مادری و معنوی چاکرا هستند.

دگرگونی‌های طبیعت ترکیبی

با به کارگیری دو یا سه دگرگونی طبیعت پایه به طور همزمان فرد می‌تواند یک عنصر طبیعت با خواص منحصر به فرد را ایجاد کند. با این انجام این کار نیاز به ککی‌گنکای و در صورت ترکیب سه عنصر نیاز به ککی توتا است.

صفحات دیگر