بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دگرگونی شکل

اشتراک‌گذاری
دگرگونی شکل ناروتو / بوروتو

نمونه‌ای از دگرگونی شکل

دگرگونی شکل (Shape Transformation) حالتی پیشرفته از کنترل چاکرا است که شامل تغییر فرم و حرکت چاکرا، مشخص کردن اندازه و دامنه می‌شود و با هدف انجام یک تکنیک صورت می‌گیرد.

نمونه‌ی برجسته در این مورد، تکنیک راسنگان است که از آن به عنوان عالی‌ترین سطح در دگرگونی شکل یاد می‌شود. اجرای راسنگان کاملا بر کنترل چاکرا وابسته است و برای اجرای آن نیازی به مهر دست وجود ندارد. با تمرین‌ها مثل راه رفتن روی سطح آب و بالا رفتن از درخت، کاربر کنترل بهتری بر چاکرا پیدا می‌کند. راسنگان به واسطه‌ی گردش چاکرا و متراکم کردن آن در یک شکل کروی انجام می‌گیرد.

دگرگونی شکل یکی از دو جزء مورد نیاز برای ایجاد یا تغییر فنون است، جزء دیگر دگرگونی طبیعت است. در حالی که دگرگونی شکل حالت و حرکت چاکرا را تغییر می‌دهد، دگرگونی طبیعت، طبیعت کنونی چاکرا مثل خواص و مشخصات آن را تغییر می‌دهد. مثلا تکنیکی مثل راسنگان برای اجرا شدن نیاز به دگرگونی شکل دارد اما همین فن به واسطه‌ی دگرگونی طبیعت می‌تواند تبدیل به رهاسازی باد:‌ راسنگان یا رهاسازی باد: راسنگان‌شوریکن شود.

صفحات دیگر