بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تناسخ (Reincarnation)

اشتراک‌گذاری
تناسخ (Reincarnation) ناروتو / بوروتو

ناروتو اوزوماکی، تناسخ کنونی آسورا.

تناسخ (Reincarnation) فرآیندی است که چاکرا و اراده‌ی یک شخص مرده در جسم جدید و زنده‌ای دوباره متولد می‌شود. از این فرآیند با عنوان «تجدید حیات» نیز یاد می‌شود.

نگاه کلی

هزاران سال بعد از مرگ پسران دانای شش طریقت یعنی ایندرا و آسورا اوتسوتسوکی، چاکراها و اراده‌های آن‌ها در نسل‌های آن‌ها زنده ماند. در دوران جنگ‌های دوره‌ای کشورها، آن‌ها درون مادارا اوچیها و هاشیراما سنجو دوباره متولد شدند. زتسوی سیاه قبل از مرگ مادارا با دستکاری کردن مادارا او را به اولین تناسخ موفق از ترکیب چاکرای ایندرا و آسورا تبدیل کرد و این موضوع منجر به بیدار شدن رینگان توسط او شد.

بعد از مرگ مادارا، چاکرا و اراده‌ی ایندرا و آسورا در ساسوکه اوچیها و ناروتو اوزوماکی متولد شدند. به عنوان اولین تناسخ‌ها در دوران صلح نسبی، رقابتی میان آن‌ها شکل گرفت تا این که ساسوکه قربانی نفرین کینه‌ی دهکده‌ی خود شد، نفرینی که سرانجام به واسطه‌ی ناروتو و اراده‌ی آتشین او باطل شد.

کاگویا اوتسوتسوکی در زمان احیا شدنش، با استفاده از بیاکوگان خود تشخیص داد که ناروتو و ساسوکه تناسخ‌های نوه‌های او هستند.

تناسخ‌های شناخته شده

آسورا اوتسوتسوکی

ایندرا اوتسوتسوکی

صفحات دیگر