بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

حکیم (Sage)

اشتراک‌گذاری
حکیم (Sage) ناروتو / بوروتو

ناروتو در حالت حکیم (Sage)

حکیم یا دانا (Sage) فردی است که قادر به استفاده از سنجوتسو است و هنر حالت حکیم (Sage Mode) را آموخته است. این عنوان به فردی داده می‌شود که به خاطر قدرت، خرد یا تقدسش مشهور است.

سنجوتسو

سنجوتسو یک زمینه‌ی تخصصی از فنون است که به کاربر اجازه می‌دهد تا انرژی طبیعت را حس کند و سپس آن را جمع کند. تمرین‌کنندگان سنجوتسو می‌آموزند که چطور انرژی طبیعت را به درون خود بکشند و آن را با چاکرای خود ترکیب کنند. این بُعد جدیدی از قدرت را برای کاربران سنجوتسو ایجاد می‌کند که به آن چاکرای سنجوتسو می‌گویند.

سنجوتسو توسط وزغ‌های کوهستان میوبوکو و مارهای غار ریوچی تدریس می‌شود. در حالی که استفاده از سنجوتسو تا حدی در میان حیوانات ساکن این مکان‌ها متداول است اما تعداد اندکی از انسان‌ها قادر به یادگیری سنجوتسو هستند و این موضوع به خاطر پیش‌نیازهای بسیار آن است.

صفحات دیگر