ویکی ناروتو / بوروتو

کینجوتسو (Kinjutsu)

اشتراک‌گذاری
کینجوتسو (Kinjutsu) ناروتو / بوروتو

اوروچیمارو در حال استفاده از یک کینجوتسو: «احضار کردن: تناسخ دنیای ناپاک».

کینجوتسو (Kinjutsu – به معنای: فنون ممنوعه) فنونی هستند که تدریس یا به کار بردن آن‌ها ممنوع شده است.

این ممنوعیت می‌تواند برای دلایل مختلفی گذاشته شده باشد اما کینجوتسو معمولا به خاطر سه دلیل زیر ممنوع می‌شود:

۱. فنونی که به خود کاربران صدمه می‌زند، مانند فن رهاسازی باد: راسن‌شوریکن. این جوتسو در حالی که می‌تواند بسیار مفید واقع شود اما به همین اندازه‌ی برای استفاده‌کننده مضر است. اگرچه یک کاربر با تمرین زیاد می‌تواند بر این ضعف غلبه کند، اما فنونی وجود دارند که در آن قربانی شدن یا آسیب دیدن اجتناب ناپذیر است.
۲. فنونی که قوانین طبیعت را نقص می‌کند مثل فنونی که با قربانی کردن انسان فردی را به زندگی باز خواهد گرداند.
۳. فنون خاصی که برای تخریب عظیم‌شان شناخته می‌شوند، مثل فنونی که می‌تواند یک دهکده را تخریب کند و تمام ساکنان درون آن را بکشد.

با وجود ممنوع بودن این فنون، استفاده از آن‌ها عموما مجازات قانونی ندارد. با این حال نگاهی منفی نسبت به این فنون وجود دارد به خصوص آن‌هایی که قوانین طبیعت را نقض می‌کنند. از طرف دیگر پژوهش روی ساخت این فنون دارای مجازت است و افرادی چون اوروچیمارو و هیروکو به خاطر استفاده از مردم در آزمایشات خود مجبور به فرار از کونوهاگاکوره شدند. همین طور دیدارا به خاطر دزدیدن یک کینجوتسو به منظور توسعه‌ی هنر مورد علاقه‌ی خود مجبور به ترک ایواگاکوره شد.

دانستنی‌ها

  • با وجود این که دروازه‌ی هشتگانه در واقع یک فن محسوب نمی‌شود اما یک فن ممنوعه خطاب می‌شود.