بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

فوینجوتسو (Fūinjutsu)

اشتراک‌گذاری
فوینجوتسو (Fūinjutsu) - ناروتو / بوروتو

فوینجوتسو (Fūinjutsu - به معنای: فنون مهر کردن) نوعی از جوتسو است که به مهر کردن اشیا، موجودات زنده و چاکرا به درون اجسام دیگر می‌پردازد. فوینجوتسو همچنین می‌تواند برای محدود کردن حرکت و همین طور باطل کردن مهر و موم اشیا از درون کسی یا چیزی مورد استفاده قرار گیرد.

ظاهر و علامت‌گذاری یک مهر و موم ترکیبی از فرمول‌های تکنیک، حروف کانجی، یا دیگر نشان‌ها است (همین موضوع برای فنون احضار کردن نیز صادق است).

یکسو شدن حصار نینجوتسو و فوینجوتسو با عنوان «مهر کردن حصار» شناخته می‌شود.

در روشی مشابه به گنجوتسو، فوینجوتسو می‌تواند با ترکیب شدن مهرهایی خاص و با دستور فوینجوتسو: رهاسازی برگردانده شود.

صفحات دیگر