بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ککی گنکای (Kekkei Genkai)

اشتراک‌گذاری
ککی گنکای (Kekkei Genkai) ناروتو / بوروتو

کیمیمارو در حال استفاده از ککی گنکای خود

ککی گنکای (Kekkei Genkai - به معنای: حد اصالت) قابلیت‌هایی هستند که به طور ژنتیکی مرتبط به قبیله‌های مختلف هستند. برای یک شینوبی این امکان وجود دارد که بیش از یکی از این قابلیت‌ها را دارا باشد. آن دسته از قابلیت‌های ککی گنکای که توسط چشم کاربر کارایی دارند دوجوتسو نامیده می‌شود. سایر ککی گنکای‌ها شامل ترکیب دو نوع چاکرای عنصری می‌شوند که معمولا منحصر به فرد هستند و اجرای آن برای سایر نینجاها غیر ممکن هستند. همین طور این توانایی ممکن است از طریق دستکاری بدنی میسر شود که با استانداردهای معمول غیر قابل دسترس است.

نگاه کلی

ککی گنکای و فنون مرتبط به آن را نمی‌توان به فرد دیگری آموخت یا آن را کپی کرد. با این حال تعدادی فنون از این موضوع مستثنی هستند. دوجوتسو یا دیگر ککی گنکای‌های وابسته به عضو بدن می‌توانند از طریق پیوند عضو منتقل شوند، همان طور که شارینگان اوبیتو به کاکاشی پیوند خورد. استفاده از این عضو پیوندی نسبت به فردی که آن عضو را به طور مادرزادی دارد نیاز بیشتری به چاکرا دارد. چاکراهای عنصری همچنین می‌توانند به فردی خارج از قبیله انتقال پیدا کنند، برای نمونه اوروچیمارو با برای دستیابی به ککی گنکای رهاسازی چوب، یاماتو را مورد آزمایش قرار داد و با تغییر در DNA او این کار را عملی کرد، اگرچه مهارت یاماتو به اندازه‌ی دارنده اصلی این ککی گنکای یعنی هاشیراما سنجو قدرتمند نبود و همین طور باید اشاره کرد که یاماتو تنها بازماند از میان شصت فرد مورد آزمایش بود. برخی از جانوران دم-دار نیز دارای ککی گنکای هستند که می‌توانند آن را به جینچوریکی خود منتقل کنند.

اگرچه ککی گنکای معمولا با با توجه به نامش یک اشتراک ژنتیکی میان افراد یک قبیله محسوب می‌شود اما در برخی موارد این توانایی می‌تواند منحصر به تنها یک فرد باشد و حتی خانواده‌ی آن فرد از این قابلیت بی‌نصیب باشند.

نوعی از ککی گنکای پیشرفته وجود دارد که با نام ککی توتا شناخته می‌شود و ترکیبی از سه دگرگونی طبیعت است.

فهرست ککی گنکای‌ها

 • رهاسازی جوشان
 • بیاکوگان
 • رهاسازی کریستال
 • رهاسازی تاریکی
 • رهاسازی انفجار
 • ککی گنکای قبیله‌ی ایبوری
 • رهاسازی یخ
 • جوگان
 • ککی گنکای قبیله‌ی جوگو
 • کتسوریوگان
 • ککی گنکای قبیله‌ی کوراما
 • رهاسازی گذازه
 • رهاسازی مغناطیس
 • مانگکیو شارینگان
 • رهاسازی گِل
 • ککی گنکای رانمارو
 • ککی گنکای قبیله‌ی رینها
 • رینگان
 • ککی گنکای ریوزتسو
 • ککی گنکای اوکون و ساکون
 • رهاسازی سوختگی
 • شارینگان
 • شیکوتسومیاکو
 • رهاسازی فولاد
 • رهاسازی طوفان
 • رهاسازی تندرو
 • تنسیگان
 • رهاسازی چوب

الهام

مفهوم فنون نینجای محدود شده به میراث خونی افراد ممکن است از بخشی از آثار فوتارو یامادا الهام گرفته شده باشد که بعدها نفوذی قدرتمند بر تصورات افسانه‌ای نینجا داشت. به طور خاص اثر «طومارهای نینجای کوگا»که در سال ۱۹۵۹ منتشر شد، جنگ دو قبیله‌ی نینجا را نشان می‌داد که هر یک قابلیت‌های ویژه و حتی دوجوتسوی متفاوتی داشتند.

صفحات دیگر