بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

رینگان

اشتراک‌گذاری

رینگان (Rinnegan - به معنای چشم سمساره) به عنوان عالی‌ترین دوجوتسو در میان سه دوجوستوی برتر شناخته می‌شود، دو مورد دیگر شارینگان و بیاکوگان هستند. در افسانه‌ها گفته شده است که در برهه‌ای آشفته، فردی حامل رینگان از آسمان‌ها فرستاده می‌شود که او یا «خدای آفرینش» است که دنیا را آرام خواهد کرد یا او «خدای ویرانی» است و همه چیز را به هیچ تبدیل خواهد کرد. رینگان در چشم با یک طرح موج-دار قابل تشخیص است که این موج از مرکز چشم شروع می‌شود.

دستیابی

رینگان برای اولین بار توسط هاگورومو اوتسوتسوکی در دنیای شینوبی آشکار شد که منشا آن نیز از رین شارینگان مادرش بود. رینگان او یک ککی مورا بود و او به وسیله‌ی آن دنیا را از ده-دم نجات داد و سپس نینشو، پیشگام نینجوتسوی مدرن را خلق کرد. هاگورومو بعد از یک ضربه‌ی روحی مانگکیو شارینگان خود را بیدار کرد که بلافاصله به رینگان پیشرفت کرد. به خاطر مشارکتش برای حفظ دنیا او تحت عنوان دانای شش طریقت مورد احترام عموم قرار گرفته است.

رینگان

رینگان می‌تواند به واسطه گرفتن چاکرای هاگورومو بیدار شود، چه مستقیما از خود او گرفته شود و چه از طریق بازتولید چاکرای پسران او یعنی ایندرا و آسورا. زتسوی سیاه قرن‌ها برای اداره‌ی تناسخ‌های ایندرا و آسورا به منظور بیدار کردن رینگان وقت گذاشت.

این اتفاق رقم نخورد تا زمانی که مادارا اوچیها - که تناسخ ایندرا بود - با تزریق DNA هاشیراما سنجو - که تناسخ آسورا بود - موفق به این کار شد. با این حال شارینگان مادارا تا دهه‌ها طول کشید تا به رینگان تبدیل شود. مادارا در پایان عمر طبیعی‌اش بینایی تضعیف شده خود را به واسطه چشمان برادرش ایزاناگی به دست آورد.

زمانی که کابوتو یاکوشی اقدام به احیای مادارا کرد، او شروع به کار روی فرضیه‌ای کرد که با ترکیب DNA هاشیراما می‌توانست شارینگان را به رینگان تبدیل کند. در پایان او موفق شد رینگان را در بدن احیا شده مادارا بازسازی کند اگرچه این چشمان مصنوعی توانایی‌های کامل این دوجوتسو را نداشت.

ساسوکه بعد از دریافت نیمی از چاکرای هاگورومو اوتسوتسوکی، Rinnegan را در چشم چپش بیدار کرد که ظاهری منحصر به فرد داشت و زمانی که ذخیره چاکرای او از سطحی پایین‌تر رفت طرح خاص رینگان او محو می‌شد و به ظاهر متداول درآمد.

بر خلاف مادارا و ساسوکه که نیاز به چاکرای هاگورومو داشتند، موموشیکی اوتسوتسوکی رینگان را در کف دست خود داشت. در ابتدا رینگان او قرمز رنگ بود اما بعدا به رنگ بنفش (در فیلم) و بعد از جذب کینشیکی به رنگ زرد درآمد (در مانگا). این موضوع همچنین رینگان سوم را برای او به ارمغان آورد که روی پیشانی او دیده شد.

دیگر حامل Rinnegan اوراشیکی اوتسوتسوکی است، کسی که آن را در چشم چپ خود فعال کرده است. ظاهر آن شبیه به ترکیب رینگان موموشیکی و ساسوکه است به طوری که رنگش را از اولی و طرحش را از دومی گرفته است.

رینگان

همانند دوجوتسوهای دیگر Rinnegan نیز می‌تواند به دیگران پیوند زده شود. مادارا پیش از مرگش هر دوی چشمانش را به ناگاتو جوان پیوند زد بدون این که این پسر دانشی از آن داشته باشد، اما در طول زندگی‌اش به سبب این که از اصل و نسب قبیله سنجو بود قادر به استفاده از آن شد. بعد از مرگ ناگاتو رینگان او توسط اوبیتو اوچیها تصاحب شد. اوبیتو آن را در چشم چپ خود قرار داد و آن را پنهان کرد چرا که در آن زمان قادر به استفاده از هر دو چشم در یک زمان نبود. مادارا بعدها با احیا شدنش هر دو رینگان را دوباره به دست آورد و در نهایت همراه با آن‌ها مرد.

حالت‌های رینگان

ظاهر متداول رینگان
رینگان ساسوکه
رینگان ابتدایی موموشیکی
رینگان نهایی موموشیکی (مانگا)

 

رینگان اوراشیکی (تنها در انیمه)
صفحات دیگر