بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سنگ‌های ابدیت

اشتراک‌گذاری

سنگ‌های ابدیت

Infinity Stones

سنگ‌های ابدیت - دنیای سینمایی مارول

کاربران

اودین
هایدرا
آرنیم زولا
لیست
گروه نوا
شیلد
اریک سلویگ
الف‌های تاریک
مالکیث
جین فاستر
کارینا
تونی استارک
آلترون
استادان هنرهای جادویی
کالیوسترو
تانوس
اسون جستجوگر

حاضر در

ثور (صحنه پایانی)
کاپیتان آمریکا: اولین انتقام‌جو
ثور: دنیای تاریک
کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان (انتهای فیلم)
نگهبانان کهکشان
انتقام‌جویان: عصر آلترون
کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی
دکتر استرنج
نگهبانان کهکشان بخش ۲ (اشاره شده)
ثور: راگناروک
انتقام‌جویان: جنگ ابدیت

سنگ‌های ابدیت (Infinity Stones) شش شی پر نیرو است که توسط موجودیت‌های کیهانی ساخته شده و هر کدام مظهر جنبه‌های مختلف عالم هستند. هر کدام از سنگ‌ها دارای قابلیت‌هایی منحصر به فرد هستند که طی هزاران سال توسط تمدن‌های مختلف بیگانه پیشرفت داده شده یا تغییر یافته‌اند.

تنها موجوداتی توانایی استفاده‌ی مستقیم از این سنگ‌ها را دارا هستند که قدرت عظیمی داشته باشند مانند سلستیل‌ها و تانوس تایتان دیوانه. موجودات ضعیف دیگر در استفاده از آن‌ها دچار عواقب ناگواری خواهند شد مثل جین فاستر که وقتی در معرض سنگ واقعیت قرار گرفت دچار عارضه شد و همین طور کارینا که هنگام لمس سنگ قدرت منفجر شد. با این حال زمانی که یک گروه قدرت را در میان اعضای خود به اشتراک بگذارند این تاثیرات را می‌توانند کاهش دهند.

ممکن است سنگ‌های ابدیت داخل محفظه‌ای باشند که از لمس مستقیم آن جلوگیری شود. این موضوع به کاربر اجازه می‌دهد که بدون پیامدهای مذکور از آن‌ها استفاده کند. برای مثال سنگ مکان داخل تسراکت، سنگ ذهن داخل سپتر، سنگ قدرت داخل کاسمی-رود و سنگ زمان داخل چشم آگاموتو قرار گرفته، و مجموع سنگ‌های ابدیت نیز در دستکش ابدیت قرار می‌گیرند.

سنگ‌ها

صفحات دیگر