بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سنگ قدرت (Power Stone)

اشتراک‌گذاری

سنگ قدرت

Power Stone

سنگ قدرت (Power Stone) دنیای سینمایی مارول

سازنده

موجودیت‌های کیهانی

مالکان

انسون جستجوگر
استار-لرد
کولکتور
رونان متهم‌کننده
نگهبانان کهکشان
نیروهای نوا
تانوس

حاضر

نگهبانان کهکشان
انتقام‌جویان: عصر آلترون (خیال)
نگهبانان کهکشان ۲ (اشاره شده)
انتقام‌جویان: جنگ ابدیت

وضعیت

فعال

سنگ قدرت (Power Stone) یکی از شش سنگ ابدیت و بقایای یک تکینگی پیش از وجود عالم است. سنگ قدرت یک سلاح نیرومند است که به حامل خود قدرتی کیهانی اعطا می‌کند اگرچه به احتمال زیاد موجودات آلی با لمس آن کشته خواهند شد.

این سنگ توسط اسون جستجوگر مورد استفاده قرار گرفت تا این که برای هزاران سال در داخل یک گوی و در سیاره موراگ به فراموشی سپرده شد. گوی مذکور بعدها توسط تانوس مورد هدف قرار گرفت و او یک جنگجو از نژاد کری به نام رونان را برای آوردن آن به خدمت گرفت. با این حال قبل از این که رونان آن را به دست آورد گوی توسط استار-لرد ربوده شد و این موضوع موجب درگیری‌هایی برای به دست آوردن آن در سطح کهکشان شد، و در نهایت نگهبانان کهکشان برای امن نگه داشتن آن، گوی را به نیروهای نوا تحویل دادند.

تانوس بعدها سنگ قدرت را از زاندار بازیابی کرد و آن را به یکی از شکاف‌های دستکش ابدیت خود افزود.

صفحات دیگر