ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سنگ روح (Soul Stone)

اشتراک‌گذاری

سنگ روح

Soul Stone

سنگ روح (Soul Stone) - دنیای سینمایی مارول

مالکان

سنگ‌نگهدار
تانوس

حاضر در

نگهبانان کهکشان (هولوگرام)
انتقام‌جویان: جنگ ابدیت

وضعیت

فعال

سنگ روح (Soul Stone) یکی از سنگ‌های ابدیت و بقایای یک تکینگی پیش از وجود عالم است. برای مدتی در سیاره ورمیر (Vormir) بوده و پیش از این که تانوس برای جستجوی آن به این سیاره بیاید تحت مراقبت سنگ‌نگهدار (Stonekeeper) بوده است. تانوس برای به دست آوردن این سنگ دخترش گامورا را قربانی کرد.

قابلیت‌ها

سنگ روح یکی از قدرتمندترین اشیا در آفرینش است. این سنگ به عنوان خطرناک‌ترین سنگ ابدیت در نظر گرفته می‌شود چرا که نه تنها بر روح موجودات می‌تواند تاثیرگذار باشد بلکه قدرت سلطه بر زندگان و مردگان را به کاربر خود می‌دهد و اوست که تصمیم می‌گیرد چه کسی زنده و چه کسی مرده باشد.

این سنگ همچنین یک بُعد پاکتی (pocket dimension) دارد که ظاهرا قادر است روح‌ها را به دام بیندازد، یا حداقل روحی که برای احضار آن قربانی شده است. تانوس بعد از محو کردن نیمی از عالم به داخل دنیای روح فرستاده شد، جایی که او با انعکاسی از گامورا در بچگی‌اش دیدار کرد و قادر بود به او بگوید که سرانجام هدف خود را تکمیل کرده است، در حالی که عمیقا از مردن گامورا در این مسیر پشیمان بود.

دانستنی‌ها

در کمیک‌ها با عنوان الماس روح شناخته می‌شود و  نارنجی رنگ (قبلا سبز رنگ) است که به مالک خود اجازه کنترل تمام روح‌ها را می‌دهد. این الماس همچنین به عنوان یک دروازه به بعد پاکتی خود عمل می‌کند. زمانی که در پیوستگی با دیگر الماس‌ها استفاده شود، به کاربر قدرت کامل بر تمام حیات عالم را می‌دهد.

صفحات دیگر