بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سنگ واقعیت

اشتراک‌گذاری

سنگ واقعیت

Reality Stone

سنگ واقعیت - دنیای سینمایی مارول

مالکان

مالکیث
بور
جین فاستر
کولکتور
تانوس

حاضر در

ثور: دنیای تاریک
نگهبانان کهکشان (هولوگرام)
انتقام‌جویان: عصر آلترون (توهم)
ثور: راگناروک (اشاره شده)
انتقام‌جویان: جنگ ابدیت
انتقام‌جویان: پایان بازی

سنگ واقعیت یا حقیقت (Reality Stone) یکی از شش سنگ ابدیت و بقایای یک تکینگی پیش از وجود عالم است. سنگ واقعیت با نیروی دیرینه و قدرت فاجعه انگیز خود قادر است تمام کیهان را دگرگون کند. این ماده به شکل یک سیال قرمز رنگ تحت نام ایتر (Aether) درآمد، چیزی که الف‌های تاریکی و رهبرشان مالکیث قصد داشتند به وسیله آن تاریکی ابدی را به تمام نه قلمرو بیاورند. اما آسگاردیان آن را از الف‌ها گرفتند و به کولکتور (Collector) سپردند. بعدها تایتان دیوانه یعنی تانوس آن را از موزه کولکتور بازیابی و تصاحب کرد، و با بازگرداندن آن به شکل یک سنگ، آن را به یکی از شکاف‌های دستکش ابدیت خود اضافه کرد.

دانستنی‌ها

  • در کمیک‌ها، الماس یا سنگ حقیقت متعلق به کولکتور است پیش از این که تانوس آن را از او بگیرد.
  • بنای بزرگی که Aether در آن جای گرفته Chamber (به معنای اتاق یا تالار) شناخته می‌شود.
صفحات دیگر