ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

موجودیت‌های کیهانی

اشتراک‌گذاری

موجودیت‌های کیهانی

Cosmic Entities

موجودیت‌های کیهانی - دنیای سینمایی مارول

اعضای برجسته

مرگ
آنتروپی
بی‌نهایت
ابدیت

نمایش‌ها

نگهبانان کهکشان (اشاره شده)

وضعیت

نامشخص

موجودیت‌های کیهانی (Cosmic Entities) موجودات نخستین کیهانی هستند که به خاطر ساخت سنگ‌های ابدیت شناخته می‌شوند. آن‌ها مبهم و بسیار قدرتمند هستند به طوری که از درک فانی خارجند و در قالب افسانه‌هایی از کهن‌ترین نژاد عالم یاد می‌شوند.

تاریخچه

مرگ، آنتروپی، بی‌نهایت و ابدیت سنگ‌های ابدیت را ساختند و همانندی خود را روی دیوارهای مخرن معبدی (Temple Vault) روی سیاره موراگ به تصویر کشیدند.

زمانی که کولکتور تاریخچه‌ی سنگ‌ها را برای نگهبانان کهکشان توضیح می‌داد، یکی از هولوگرام‌هایی که او به آن‌ها نشان داد تصویری از مخزن معبد بود که همانندی آن‌ها را نشان می‌داد.

صفحات دیگر