ویکی God of War

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

خدایان نورس

اشتراک‌گذاری

خدایان نورس (Norse Gods) خدایان اصلی حاضر در خدای جنگ (۲۰۱۸) و خدای جنگ راگناروک هستند. آن‌ها یکی از قدرتمندترین نژادها از ساکنان نه دنیای نورس هستند که به عنوان محافظان میدگارد و بشریت قلمداد می‌شوند. با وجود این که خدایان نورس همه از یک نژاد بودند اما آن‌ها به دو قبیله آسیر و ونیر تقسیم شدند که به ترتیب جنگ‌طلب و صلح‌جو بودند.

آسیر

خدایان آسیر نسبت به ونیر خشونت‌طلب و جنگ‌طلب هستند و منظر قدرت و نیروی طبیعت هستند. آن‌ها همچنین باور دارند که یک مرگ با افتخار تنها در جنگ به دست می‌آید.

خدایان آسیر

 • بوری (Búri): اولین خدای نورس، جد آسیر و پدر بور.
 • بور (Borr): پدر اودین، ویلی و وه.
 • اودین (Odin): پدر همگان و پادشاه آسگارد. خدای مرگ، دانش، شعر، نبرد، آسمان، باد، ساخت و ساز، زمان، شفا، سلطنت، آشفتگی، پیش‌گویی، الفبای رونی و جادوگری است.
 • ویلی (Vili): برادر اودین.
 • وه (Vé): برادر اودین.
 • ثور (Thor): پسر اودین و خدای رعد، قدرت، طوفان، باروری، برق، درختان بلوط، شجاعت و حرمت است.
 • تیر (Týr): پسر اودین و خدای جنگ، حق، عدالت، نبرد انفرادی، محاکمه، شرافت، جرات، عهد، اعتبار و جنگ تن به تن است.
 • بالدر (Baldur): پسر اودین و خدای نور، خوشی، پاکی، صلح، جهش، بخشش، رسالت، زیبایی و آفتاب است.
 • هایم‌دال (Heimdall): خدای آینده‌نگری.
 • مودی (Modi): پسر ثور، خدای نبرد و غضب.
 • مگنی (Magni): پسر ثور: خدای قدرت خشن.
 • هوئنیر (Hoenir): خدای سکوت، تردید و اجتناب.
 • اولر (Ullr): پسرخوانده ثور و پسر سیف، خدای عدالت، شکار و دوئل.
 • میلی (Meili): خدای سفر.
 • هودور (Hodur): خدای تاریکی.
 • براگی (Bragi): خدای موسیقی و شعر.
 • هرمودر (Hermodr): پیام‌رسان خدایان، خدای ارتباط و شجاعت.
 • سیف (Sif): همسر ثور، الهه گندم، زمین، برداشت و خانواده.
 • ویدار (Vidar): خدای فضا، سکوت، انتقام، و پاپوش.
 • نانا (Nanna): الهه صلح و تعلق خاطر، همسر بالدر.
 • ترود (Thrúd): دختر ثور، الهه تندر.

ونیر

خدایان ونیر بیشتر منظر صلح در طبیعت هستند و نسبت به آسیر دارای دانش جادویی بیشتری هستند. به جای تمرکز روی جنگ، ونیر به دنبال صلح در نه قلمرو است.

خدایان ونیر

 • نیورد (Njordr): پادشاه ونیرو و خدای دریاها، بادها، دریانوردی، باروری محصول، ثروت و صید ماهی است.
 • فریا (Freya): دختر نیورد و همسر سابق اودین و ملکه والکری‌ها. الهه سحر، عشق، زیبایی، طلا، جنگ، افسون‌گری، باروری، گرما و پیش‌بینی است.
 • فریر (Freyr): پسر نیورد و خدای سلطنت، نیرومندی، خوشبختی، تابش آفتاب و هوای صاف است.
 • نرتوس (Nerthus): الهه باروری و جادو.
 • کواسیر (Kvasir): خدای صلح خرد.
 • گولویگ (Gullveig): الهه طلا، هنرهای تاریک، تناسخ و علم غیب.

دیگر خدایان

 • آترئوس/لوکی: پدر دروغ‌ها و خدای آینده‌ی شرارت، بدی، فریبکاری، نیرنگ، جادو، دروغ و حیله‌گری.
 • کریتوس: خدای جنگ یونان در گذشته.
 • میمیر: در گذشته یک آسیر و سفیر اودین بوده است. خدای خرد و دانش، معروف به نگهبان خوب دانش.
صفحات دیگر