ویکی God of War

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

والکری‌ها

اشتراک‌گذاری

والکری‌ها (Valkyries) جنگجویانی مونث هستند که مسئول انتقال جنگجویان مرده به والهالا هستند. یکی از والکری‌ها با موهای بلند و بافته شده توصیف شده که یک شمشیر و سپر براق با خود حمل می‌کند.

در مجموعه God of War

والکری‌ها
کارا، یک والکری

والکری‌ها بندگان اودین هستند و گمارده شده‌اند تا نیمی از جنگجویان کشته شده در نبرد را به وال‌هالا ببرند، جایی که هر جنگجو در آنجا تا روز راگناروک جشن می‌گیرد و مبارزه می‌کند. اگر هر مبارزی فراخوانی خود توسط والکری را رد کند و با او به مبارزه بپردازد، آن مبارز در نتیجه‌ی نبرد به شدت سوزانده می‌شود و برای همیشه به عنوان یک دراگر محکوم به سرگردانی در جهان فانی می‌شود.

خدای جنگ (۲۰۱۸)

والکری‌ها در بازی توسط نوعی نفرین فاسد شده‌اند و این بستگی به کریتوس و آترئوس دارد تا با شکست آن‌ها نفرین را پاک کنند. بعدها مشخص شد که این نفرین توسط اودین برای کینه‌جویی از فریا به خاطر رها کردن او صورت گرفته است. این نفرین والکری‌ها را مجبور به ماندن در حالتی فیزیکی می‌کند که برای والکری‌ها وضعیتی غیرطبیعی است. این حالت آن‌ها را به نوعی جنون می‌کشاند که تنها با کشتن فرم فیزیکی آزاد خواهند شد. سیگرون، ملکه‌ی والکری مجبور شده بود تا والکری‌ها را مهر و موم کند تا جنون آن‌ها باعث ایجاد تباهی‌های غیرضروری نشود.

خدای جنگ راگناروک

در بازی راگناروک مشخص شد که سه والکری دیگر وجود دارد: هریست، میست و ملکه جدید گنا. برخلاف والکری‌های بازی قبل، وفاداری آن‌ها به اودین از روی انتخاب است، نه به دلیل نفرین.

زمانی که کریتوس و آترئوس در تلاش بودند تا سورت برای شروع راگناروک احضار کنند، هریست و میست آشکار شدند تا ماسک را بازیابی کنند و آترئوس را به آسگارد بازگردانند و کریتوس را بکشند. با وجود کار تیمی فوق‌العاده آن‌ها اما پدر و پسر دست بالا را گرفتند و هر دو والکری را کشتند.

پس از نابودی آسگارد، تنها والکیری بازمانده یعنی گنا، فرماندهی بقایای آسگارد را بر عهده داشت و تلاش داشت تا انتقام این سقوط را بگیرد. با این حال، او در موسپل‌هایم با کریتوس و فریا یک نبرد تنومند مواجه شد که در آن شکست خورد. در حالی که فریا سعی داشت به دوست سابق خود رحم کند، اما گنا آن را رد کرد و به او گفت که کاری که شروع کرده را به پایان برساند.

والکری‌ها

دانستنی‌ها

  • واژه‌ی «والکری» (Valkyrie) از واژه‌ی دیگری در زبان نورس باستان یعنی Valkyrja می‌آید که به معنای «انتخاب‌کننده مقتول» است.
صفحات دیگر