بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دراگر (Draugr)

اشتراک‌گذاری

دراگر (Draugr) اجساد متحرک جنگجویانی هستند در بازی God of War حضور دارند.

دراگر (Draugr)

دراگر ها جنگجویانی هستند که در نبرد مرده‌اند اما از دستور والکری‌ها برای رفتن به والهالا امتناع کرده‌اند که این رفتار آن‌ها معمولا ناشی از حس انتقام است. نتیجه‌ی درگیری آن‌ها با والکری‌ها باعث شده تا این جنگجویان سوزانده شوند و محکوم به خشم و سرگردانی در میدگارد باشند. در افسانه‌های نورس زیستگاه دراگرها معمولا دریا و به طور کلی آب‌ها هستند.

آن‌ها متداول‌ترین دشمنانی هستند که به خصوص در میدگارد و سایر قلمروها سرگردان هستند اما در قلمروی هل‌هایم حضور ندارند.

صفحات دیگر