ویکی God of War

هل‌هایم (Helheim)

اشتراک‌گذاری
هل‌هایم (Helheim) God of War

دبیره رونی هل‌هایم

هل‌هایم (Helheim) یا به طور خلاصه هل یکی از مکان‌های مهم در God of War 2018 و یکی از نه قلمرو اسطوره‌شناسی نورس است. اینجا با عنوان قلمرو مردگان نیز شناخته می‌شود.

شرح

این جهان خانه‌ی مرگ گناهکاران است که توسط الهه هل حکمرانی می‌شود. این مکان برای شکنجه کردن ساکنانش به خاطر گذشته‌شان و دیدن توهماتی از گناهانی که انجام داده‌اند، شناخته می‌شود.

هل‌هایم یک قلمروی تاریک با سرمای سرکش است به طوری که حتی خدایان آسیر از این قلمرو هراس دارند و از رفتن به آن در هر شرایطی دوری می‌کنند. حتی خود اودین نیز در سرمای بی‌رحمانه این قلمرو نمی‌تواند زنده بماند. در واقع اگر فردی از پل جهنمی عبور کند برای همیشه در آن گرفتار می‌شود و راه برگشتی نخواهد داشت. این پل توسط یکی از باس‌های God of War 2018 یعنی Máttugr Helson محافظت می‌شد.