بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نیفل‌هایم

اشتراک‌گذاری

نیفل‌هایم

Niflheim

نیفل‌هایم - God of War

حاکم

سینمارا (احتمالا)

بومیان

دورف‌ها (قبلا)
ایوالدی (قبلا)

والکری‌ها

هیلدر

نمایش‌ها

خدای جنگ (۲۰۱۸)
خدای جنگ راگناروک

نیفل‌هایم (Niflheim) یکی از نه قلمرو از درخت جهان است. این قلمرو مکانی اختیاری در خدای جنگ (۲۰۱۸) است که در خدای جنگ راگناروک نیز به عنوان یک مکان ثانویه وجود دارد. نیفل‌هایم به قلمروی مه معروف است که ناشی از غباری نفرین‌شده است که سراسر این سرزمین را فرا گرفته است.

همانند موسپل‌هایم این قلمرو تنها با جمع‌آوری تمام چهار سایفر نیفل‌هایم در میدگارد قابل دسترسی است.

یکی از خصوصیات این قلمرو وجود مارپیچ‌های زیاد است که با تله‌ها و دشمنان پر شده است. گنجینه‌های زیادی در این قلمرو وجود دارد که برخی از آن‌ها تنها با واحد پولی خاص که در این قلمرو به آن Mist Echoes گفته می‌شود قابل دریافت هستند.

در عمق این مارپیچ‌های یکی از نه والکری یعنی هیلدر (Hildr) حضور دارد.

صفحات دیگر