بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ترول‌ها

اشتراک‌گذاری
ترول‌ها
یک غول آتشی

ترول‌ها (Trolls) دشمنان بزرگی هستند که در خدای جنگ (۲۰۱۸) و خدای جنگ راگناروک حضور دارند. آن‌ها موجوداتی غول پیکر هستند که کنار صورتشان عاج‌های بزرگی دارند.

ترول ها به دلیل قدرتشان می‌توانند اجسام سنگین را بلند کنند و همین طور به دلیل دارا بودن عناصر آتش یا یخ قابلیت تبدیل کردن اندام‌هایشان به گدازه یا یخ را دارا هستند. سلاح اصلی آن‌ها یک سنگ بزرگ و سنگین است که علائمی روی آن حکاکی شده و برای ترول‌ها قدرت عنصری خاصی را به همراه دارد.

آن‌ها به نظر دارای میزانی هوش هستند چرا که در نمایشی از بازی، یکی از آن‌ها نه تنها به زبان کریتوس صحبت می‌کرد بلکه وقتی زندگی‌اش را رو به پایان دید از کریتوس و آترئوس طلب بخشش کرد.

ترول‌های شناخته شده

خدای جنگ (۲۰۱۸)

 • Brenna Dauði
 • Dauði Hamarr
 • Dauði Kaupmaðr
 • Dauði Munr
 • Death Eater
 • Grendel of the Frost
 • Grendel of the Ashes
 • Járn Fótr
 • Máttugr Helson
 • Stonebeard King

خدای جنگ راگناروک

 • Dauði Vörðr
 • Vísi Haglkorn
 • Brenna Banamaðr
 • Miklimunnr
 • Blóðugr Steinn
 • Bjarg Stormr
 • Gölráb of the Frost
 • Gölráb of the Ashes
صفحات دیگر