ویکی God of War

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مگنی

اشتراک‌گذاری

مگنی

Magni

مگنی - God of War

نام مستعار

پسر ثور

جنسیت

مذکر

مکان تولد

آسگارد

گونه

نیمه خدا (آسیر)

خانواده

وفاداری

آسگارد
اودین
آسیر

وضعیت

مرده

حضور در

مگنی (Magni) و برادرش مودی پسران ثور هستند که به عنوان یکی از چند آنتاگونیست God of War حاضر هستند. این دو با پیروی از عمویشان بالدر در پی کشتن کریتوس هستند.

زندگی‌نامه

God of War 2018

بعد از اولین رویارویی بالدر با کریتوس و شکست خوردن او از خدای یونانی،‌ مگنی و مودی توسط اودین احضار شدند و دستور گرفتند تا به بالدر در شکار کریتوس کمک کنند. آن‌ها برای پیدا کردن مکان کریتوس به بازدید میمیر، خدای دانش حبس شده رفتند. اما میمیر جای کریتوس را نمی‌دانست و در ادامه هم کمکی به آن‌ها نکرد، حتی با وجود این که بالدر قول داد که در صورت کمک، خوبی او را پیش اودین خواهد گفت.

آن‌ها جستجوی خود برای یافتن کریتوس را ادامه دادن و سرانجام او و آترئوس را پیدا کردند. مگنی به آن دو دستور داد که تسلیم شوند اما کریتوس بی‌درنگ آن را رد می‌کند و نبردی بین آن‌ها در گرفت. پس مبارزه‌ای پر تنش در نهایت کریتوس تیغه‌ی تبرش را عمیقا در جمجمه‌ی او فرو کرد و او را کشت. مودی که شاهد صحنه مرگ برادرش بود، ترس بر او چیره شد و پا به فرار گذاشت.

پدر مگنی یعنی ثور با فهمیدن مرگ اولین پسر محبوبش، عصبانیت خود را بر سر پسر زنده‌اش یعنی مودی خالی کرد. ثور مودی را به خاطر ترک کردن مگنی یک بزدل خطاب کرد.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

مگنی به عنوان پسر ثور و خدای رعد قادر به تولید الکتریسیته و برق است. او همچنین قدرت فوق‌العاده‌ای دارد و در نبرد با کریتوس همتایی می‌کند اما در نهایت از او شکست می‌خورد.

دانستنی‌ها

  • در اسطوره‌شناسی نورس، نام مگنی و مودی در میان بازماندگان راگناروک آمده است.
  • مگنی اولین خدا در اساطیر نورس است که توسط کریتوس کشته می‌شود. این موضوع باعث چیره شدن ترس بر برادرش مودی و فرار کردن او از روح اسپارتا می‌شود.
  • مگنی پسر مورد علاقه ثور محسوب می‌شود و وجود شجاعت و قدرتش، پیش پدرش اعتبار کسب کرده است.
صفحات دیگر