God of War

راگناروک (Ragnarök)

اشتراک‌گذاری

راگناروک (Ragnarök) یا «سرنوشت خدایان» رویداد بزرگی است که اولین بار توسط یک یوتون به نام گروا پیش‌گویی شد. در جنگی عظیم، بسیاری از خدایان از جمله اودین و ثور نابود می‌شوند و دنیا با غوطه‌ور شدن در آب تجدید حیات می‌کند.

رویدادهای پیش‌گویی شده

  • مرگ بالدر اولین نشانه از آمدن Ragnarök است.
  • فیمبول‌وینتر (زمستانی به طول سه سال) بعد از مرگ بالدر شروع خواهد شد که پایان آن با شروع راگناروک همراه خواهد بود.
  • اسکول و هاتی، دو گرگ از نژاد غول، اقدام به بلعیدن خورشید و ماه خواهند کرد که نشانه‌ای از شروع راگناروک است.
  • سورت، با شمشیر شعله‌ور خود آسگارد را خواهد سوزاند.
  • جنگ میان آسیر و ونیر ادامه پیدا خواهد کرد.
  • درگیری فنریر، گرگ غول‌پیکر.
  • نبردی سخت بین یورمونگاند و ثور شکل می‌گیرد، و خدای رعد به مار جهان ضربه‌ی سختی می‌زند به طوری که ایگدراسیل متلاشی می‌شود و مار به گذشته برمی‌گردد. ثور نُه قدم برمی‌دارد و سپس تسلیم سم مار شود.
  • کریتوس و پسرش آترئوس به میان می‌آیند.

God of War 2018

در God of War 2018 مقدمه Ragnarök با مرگ بالدر به دستان کریتوس شروع می‌شود. با وجود این که درگیری آن‌ها پیش‌گویی شده بود اما اقدامات کریتوس و آترئوس به وقوع این رویداد شتاب داد. درست بعد از مرگ بالدر فیمبول‌وینتر شروع شد و سه سال بعد از آن راگناروک آغاز خواهد شد.