God of War

سورت (Surtr)

اشتراک‌گذاری

سورت

Surtr

سورت (Surtr) God of War

نام‌های مستعار

اولین غول آتشین (توسط میمیر)
سورت دلیر (توسط میمیر)

جنسیت

مذکر

مکان تولد

موسپل‌هایم

گونه/نژاد

یوتون

خانواده

یمیر (احتمالا برادر)

وضعیت

نامشخص

حضور در

God of War 2018 (ذکر شده)

سورت (Surtr) اولین غول آتش متولد شده و فرمانروای موسپل‌هایم و سایر غول‌های آتشین است.

زندگی‌نامه

سورت به دنبال یمیر و به طور مستقیم در موسپل‌هایم ایجاد شد. او خورشید و ستاره‌ها را شکل داد.

در مورد Surtr اطلاعات زیادی وجود ندارد و تاکنون به طور مستقیم دیده نشده است. با این حال زمانی که کریتوس، آترئوس و میمیر به موسپل‌هایم می‌روند به او به عنوان یک موجود باستانی اشاره می‌شود. بعدا میمیر توضیح می‌دهد که سورت و غول‌های آتشین تنها زمانی ظاهر می‌شوند که راگناروک آغاز شود. میمیر همچنین اشاره می‌کند که سرنوشت سورت سقوط در نبرد با اودین و ثور است اما قبل از این که کشته شود با آتشش آسگارد را نابود خواهد کرد.

شمشیر Surtrدر موسپل‌هایم باقی مانده است و این شمشیر کریتوس و آترئوس را برای آزمون‌های این قلمرو فرا می‌خواند. موفقیت در این آزمون‌ها با پاداش‌هایی همراه است که برای ساخت و ساز مفید است.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

به عنوان فرمانروای موسپل‌هایم و اولین غول آتشین، سورت فوق‌العاده نیرومند است و شمشیری را حمل می‌کند که خود آن را ساخته و میمیر در توصیف آن از عبارت «سلاح افسانه‌ای» استفاده می‌کند. Surtr چنان قدرتمند توصیف می‌شود که او همزمان قادر است جلوی اودین و ثور بایستد.

دانستنی‌ها

  • همتای او در اساطیر یونان باستان از لحاظ توانایی‌ها پرسس، تایتان تباهی است.
  • شمشیر او در موسپل‌هایم قابل مشاهده است و در مرکز هر بخش در زمین فرو رفته است.