God of War

آسگارد (Asgard)

اشتراک‌گذاری
آسگارد (Asgard) God of War

دبیره رونی آسگارد

آسگارد (Asgard) یکی از نه دنیا در درخت جهان نورس و خانه‌ی خدایان آسیر است.

آسگارد جایی است که تالار بزرگ والهالا در آن واقع شده است، قصری که اینهریار (Einherjar) در آن زندگی و تمرین می‌کردند، و همچنین جایی که احتمالا دربار اودین در آن گرد هم می‌آمدند. آسگارد همچنین یکی از میدان‌های نبرد جنگ آسیر و ونیر بوده است و این جنگ چند صد ساله این مکان را ویران کرده است.

ازدواج پادشاه آسیر یعنی اودین با فریا، یکی از رهبران فریر سرانجام صلح را به آسگارد و سایر قلمروها آورد.

در زمان قتل عام نژاد یوتون توسط ثور، دیوارهای آسگارد نیاز به ترمیم داشت اما هیچ یک از اعضای آسیر حاضر به ترمیم آن نبودند چرا که آن را کاری پست می‌دانستند. این وضعیت ادامه داشت تا روزی مردی غریبه با اودین شرط گذاشت که در صورت گفتگو با فریا دیوارها را بازسازی کند. مرد غریبه در واقع یک یوتون به نام هریمثور بود که به گفته میمیر یک نقطه ضعف در دیوارها باقی گذاشت و این راز را قبل از این که توسط ثور شناسایی و کشته شود با فریا در میان گذاشت.

بعد از به هم خوردن ازدواج، اودین از طریق معبد تیر مسیر منتهی به آسگارد را مسدود کرد تا هیچ کس قادر ورود نباشد مگر به اجازه‌ی اودین.

خدای این قلمرو بالدر را مامور کرد تا آترئوس و کریتوس را اسیر کند. زمانی که بالدر موفق شد آترئوس را برباید و قصد بازگشت به آسگارد را داشت، با دخالت کریتوس مسیر سفر آن‌ها به هل‌هایم تغییر کرد.

تاکنون چیز زیادی از آسگارد دیده نشده است اما ماده‌ای از این قلمرو با نام «فولاد آسگاردی» بعد از شکست دادن والکری‌ها قابل جمع‌آوری است.

سرنوشت آسگارد سوختن به دستان غول آتشین یعنی سورت است که در زمان راگناروک اتفاق می‌افتد.