God of War

انگربودا (Angrboða)

اشتراک‌گذاری

انگربودا

Angrboða

جنسیت

مونث

نژاد/گونه

یوتون

خانواده

لوکی (همسر)
هل (دختر)
یورمونگاند (پسر)
فنریر (پسر)
اسکول و هاتی (نوه‌ها)
کریتوس (پدر همسر)
فی (مادر همسر)

وضعیت

زنده

حضور در

God of War 2018 (تنها تصویر)

انگربودا (Angrboða) یک یوتون و همسر لوکی، و مادر یورمونگاند، فنریر، هل و گرگ‌های آهنی است. در حالی که به او اشاره‌ای نشده است اما در معبد یوتون یورمونگاند به طور مشخص نام او در زبان نورس اولیه «ᚨᛝᚱᛒᛟᚦᚨ» آمده است. با وجود این که فرزندان او یعنی فنریر و یورمونگاند زنده هستند این امکان وجود دارد که او نیز از قتل عام خدایان آسیر زنده مانده باشد، در این صورت محل سکونت او در حال حاضر مشخص نیست.