God of War

فنریر (Fenrir)

اشتراک‌گذاری

فنریر

Fenrir

فنریر (Fenrir) God of War

نام‌های دیگر

هویتنیر
بزرگ‌ترین دشمن آسیر

جنسیت

مذکر

نژاد/گونه

غول-گرگ

خانواده

هل (خواهر)
یورمونگاند (برادر)
اسکول و هاتی (پسران)
کریتوس (پدربزرگ)
فی (مادربزرگ)
لوکی (پدر)
انگربودا (مادر)
برگلمیر (جد مادری)

وضعیت

زنده

مکان

آسگارد

حضور در

God of War 2018 (اشاره شده)

فنریر (Fenrir) که همچنین با نام هوویتنیر (Hróðvitnir) شناخته می‌شود، گرگی غول‌پیکر است که به عنوان یکی از بزرگترین دشمنان آسیر تلقی می‌شود. سرنوشت او در زمان راگناروک به مبارزه و کشتن اودین گره خورده است. او پدر اسکول و هاتی است.

اسطوره‌شناسی نورس

فنریر شخصیتی مهم در اسطوره‌شناسی نورس است. او اولین بچه-گرگ از سه فرزند لوکی و یک یوتون مونث به نام انگربودا است.

فنریر به عنوان گرگی توصیف شده است که روزی به اندازه‌ی یک هیولا می‌شود. وجود او ترسی بزرگ برای خدایان و به خصوص اودین است، کسی که مرگ خود را در زمان راگناروک به واسطه‌ی آرواره‌های این هیولا پیش‌بینی می‌کند. یکی از دلایل مهم اقدامات اودین برای جلوگیری از راگناروک به خاطر ترس از فنریر است.

در مجموعه خدای جنگ

God of War 2018

اگرچه او دیده نشده و به واسطه‌ی یکی از نام‌های کمتر شناخته شده‌اش نام برده می‌شود، اما فنیر در دو تا از اظهار نظرهای میمیر مورد اشاره قرار گرفته است. اولین اشاره مربوط به یکی از داستان‌های میمیر بر روی قایق است که از فنریر به عنوان «کینه‌جوی بزرگ خدایان آسیر» یاد می‌شود و داستانی از او و فرزندانش اسکول و هاتی نقل می‌شود. میمیر باری دیگر هنگام ترک کردن کونوسگارد به طور خلاصه اشاره‌ای به فنیر می‌کند و این که چطور بروک و سیندری زنجیری غیرقابل شکست را تنها با استفاده از «یک جای پای گربه» و «آب دهان پرنده» ساخته‌اند.