بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

روننت

اشتراک‌گذاری

روننت‌ها (Revenants) ارواحی هستند که به عنوان دشمنانی خطرناک در خدای جنگ (۲۰۱۸) حضور دارند. آن‌ها دارای نیروهای عنصری از جمله سم، یخ یا آتش هستند. آن‌ها روی پا حرکت نمی‌کنند در هوا شناور هستند.

روننت

Revenantها از حملات دور و نزدیک بهره می‌برند. آن‌ها حملات نزدیک خود را با نوسان عصای خود انجام می‌دهند، با این حال حملات عنصری و از راه دور آن‌ها خطرناک‌تر است.

آن‌ها به دلیل سرعت و چابکی بالایی که دارند عملا در مقابل حملات نزدیک کریتوس با تبر لوایاتن، تیغه‌های آشوب و خشم اسپارتان آسیب ناپذیرند. آترئوس با هدف قرار دادن آن‌ها می‌تواند از سرعتشان بکاهد یا آن‌ها را گیج کند. بعد از گیج شدن آن‌ها کریتوس می‌تواند با گرفتن آن‌ها به این ارواح آسیب بزند و بعد میزان خاصی از آسیب با شکستن گردن و به زمین کوبیدن آن‌ها این هیولاها از بین خواهند رفت.

یکی از روننت‌ها یعنی گولویگ به عنوان یک باس در بازی حاضر است. یکی دیگر از آن‌ها به نام ریون کیپر به اودین خدمت می‌کند و چشمان اودین (زاغ‌ها) را از روح فرزندانش خلق کرده است.

صفحات دیگر