God of War

فریر (Freyr)

اشتراک‌گذاری

فریر

Freyr

فریر (Freyr) God of War

نام مستعار

ارباب فریر

جنسیت

مذکر

مکان تولد

واناهایم (احتمالا)

نژاد/گونه

خدا (ونیر)

خانواده

نیورد (پدر)
فریا (خواهر)
بالدر (خواهرزاده)

وفاداری

الف‌های روشنایی

وضعیت

نامشخص

حضور در

God of War 2018 (اشاره شده)

فریر (Freyr) یک خدای ونیر، برادر فریا و پسر نیورد است.

در مجموعه God of War

در صفحات گمشده اساطیر نورس، فریر یکی از رهبران ونیر است که به خواسته خانواده‌اش با خدایان آسیر همکاری می‌کرده است. او با سفر به قلمروها به آن‌ها یاد می‌داد که چطور کشاورزی و زراعت کنند، همچنین جادوهایی که برای راحت کردن کار آن‌ها نیاز بود به آن‌ها آموزش می‌داد. دیپلماسی برای مدتی کارایی داشت اما طبیعت یک‌دندگی آسیر باعث شد تا آن‌ها با توجه به ناتوانی در استفاده از جادو فریر و آموزش‌های او را سرزنش کنند. سرانجام خدای ونیر اسیر شد، شکنجه شد و تا نزدیکی مرگ پیش رفت اما موفق به فرار و بازگشت به واناهایم شد. این رویداد یکی از دلایل مهم آغاز جنگ میان آسیر و ونیر شد.

همین طور اشاره شده که فریر یکی از معدود خدایانی بوده که در الف‌هایم مورد احترام قرار گرفته و معبدی برای خود در این قلمرو داشته است که میمیر این معبد را «زیبا» توصیف می‌کند.

بنا بر گفته میمیر، فریر داستانی طولانی با الف‌ها داشته است. آترئوس یک یادداشت پیدا کرد که نشان می‌داد معبد فریر توسط الف‌های روشنایی رها شده است، الف‌هایی که اخیرا کنترل نور الف‌هایم را به دست آورده بودند و باور داشتند که حضور فریر صلح حقیقی را تامین می‌کند. در واقع فریر نیروها و شمشیر افسانه‌ای را برای کمک به الف‌های روشنایی فرستاد اما خودش ظاهر نشد.

الف‌های روشنایی خواهان کمک به فریر بودند. برخی باور دارند که او به واناهایم برگشته است در حالی که برخی باور دارند او در آسگارد نگهداری می‌شود. متاسفانه در حال حاضر مسیر هر دوی این قلمروها مسدود هستند.

دانستنی‌ها

بر اساس صفحات گمشده اسطیر نورس، آسیر برای کشتن فریر او را زنده زنده آتش زده است و برافروختن این آتش با استفاده از محصولات زراعی او ایجاد شده است.