ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

عصای سلطنتی

اشتراک‌گذاری

عصای سلطنتی

Scepter

عصای سلطنتی - دنیای سینمایی مارول

نمایش‌ها

The Avengers
Captain America: The Winter Soldier (صحنه‌ی پایانی)
Avengers: Age of Ultron
Avengers: Endgame

عصای سلطنتی (Scepter) که گاهی عصای لوکی نامیده می‌شود، یک سلاح چوبی بود که یکی از سنگ‌های ابدیت یعنی سنگ ذهن را در خود جای داده بود. این عصا توسط تانوس در اختیار لوکی قرار گرفت تا او هجوم چیتاری به زمین را فرماندهی کند. بعد از نبرد نیویورک این عصا در اختیار هایدرا قرار گرفت و دانشمندان آن از این عصا برای دادن قدرت‌های خارق‌العاده‌ای به دوقلوهای واندا و پیترو ماکسیموف استفاده کردند. بعد از سقوط هایدرا این عصای سلطنتی توسط انتقام‌جویان بازیابی شد و به برج انتقام‌جویان منتقل شد، جایی که تونی استارک روی آن آزمایشاتی انجام داد و برنامه آلترون را پیاده‌سازی کرد. این عصا توسط آلترون تصاحب و الماس آبی آن خرد شد که این موضوع باعث آشکار شدن سنگ ذهن درون آن شد.

در سال ۲۰۲۳، انتقام‌جویان با سفر در زمان به سال ۲۰۱۲ رفتند و در هنگام نبرد نیویورک سنگ‌های ذهن، فضا و زمان را به دست آوردند تا به وسیله‌ی این سنگ‌های ابدیت اقدام تانوس در نابود کردن نیمی از جمعیت کیهان را بازگردانند. به دنبال نبرد زمین، آیرون من با استفاده از شش سنگ ابدیت و به بهای جان خود تانوس و ارتش او را نابود کرد. پس از آن کاپیتان آمریکا برای بازگرداندن سنگ زمان به سال ۲۰۱۲ بازگشت البته دیگر عصایی وجود نداشت.

صفحات دیگر