ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

استورم‌بریکر

اشتراک‌گذاری

استورم‌بریکر

Stormbreaker

استورم‌بریکر - دنیای سینمایی مارول

نام مستعار

طوفان‌شکن
تبر

سازنده

سال ساخت

۲۰۱۸

طوفان‌شکن یا استورم‌بریکر (Stormbreaker) تبری تقویت‌یافته و ساخت دورف‌ها است که از فلز اورو روی سیاره نیداویلر ساخته شده است و توانایی احضار بایفراست را دارد. پس از نابودی میولنیر، این سلاح توسط ثور ساخته شد تا تانوس را شکست دهد. پس از احیای مجدد میولنیر، ثور سلاح استورم‌بریکر را در اختیار دخترخوانده خود لاو قرار داد.

صفحات دیگر