ویکی ناروتو / بوروتو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سنریگان

اشتراک‌گذاری

سنریگان

Senrigan

سنریگان - ناروتو / بوروتو

کانجی

千里眼

کاربران شناخته‌شده

اولین نمایش

چپتر ۵۷ بروتو (مانگا)
قسمت ۲۸۸ بوروتو (انیمه)

سنریگان (Senrigan) یک توانایی دوجوتسو است که بر آگاهی کاربر تاثیر می‌گذارد و او را قادر می‌سازد تا هر رویدادی در حال حاضر را ببیند و بشنود، و حتی این شامل ابعاد دیگر، و رویدادهای گذشته تا زمان تولد کاربر می‌شود. کاربران سنریگان تنها محدود به رویدادهایی هستند که تا به اکنون رخ داده‌اند و چیزی را نمی‌توانند پیش‌بینی کنند.

آمادو با دانش از این توانایی شیبای اوتسوتسوکی، DNA بقایای او را به ایدا تزریق کرد تا چنین توانایی را به او بدهد.

صفحات دیگر