شوری (Shuri)

شوری

Shuri

شوری (Shuri) - دنیای سینمایی مارول

نژاد

انسان

تابعیت

جنسیت

مونث

عنوان

شاهزاده واکاندا

وابسته به

قبیله طلایی
گروه طراحی واکاندا
مرکز توسعه بین‌المللی واکاندا

حضور در

پلنگ سیاه
انتقام‌جویان: جنگ ابدیت
انتقام‌جویان: پایان بازی

بازیگر

لتیشا رایت

شوری (Shuri) شاهزاده واکاندا، خواهر تچالا، دختر تچاکا و راموندا و رهبر گروه طراحی واکاندا است. مبتکری که مسئول ساخت بیشتر تکنولوژی‌های مدرن واکاندا است، او همچنین برای طراحی نسل کنونی جامه پلنگ شناخته می‌شود. مدتی کوتاه بعد از مرگ پدرش، او توسط تچالا ماموریت گرفت تا برنامه‌ریزی‌های ذهنی انجام شده توسط هایدرا روی ذهن باکی بارنز را پاک کند.

بعد از تاج‌گذاری برادرش، شوری به او و دورا میلاجه در ردگیری یولیسس کلا کمک کرد. هنگامی که اریک کیل‌مانگر تخت پادشاهی واکاندا را تصاحب کرد، او مجبور به فرار از شهر طلایی شد اما در نهایت با پس گرفتن دوباره واکاندا به آنجا بازگشت. مدت کوتاهی پس از آن او موفق به حذف برنامه هایدرا از ذهن باکی بارنز شد.

دو سال بعد، شوری توسط برادرش و انتقام‌جویان ماموریت گرفت تا سنگ ذهن را از سر ویژن خارج کند تا توسط اسکارت ویچ نابود شود، چرا که تانوس به دنبال این سنگ بود و ویژن مورد تهدید قرار گرفته بود. کمی بعد او با کورویس گلیو تقابل کرد و از او شکست خورد. بعد از این که تانوس دستکش ابدیت را کامل و اقدام به محو کردن نیمی از موجودات عالم کرد، شوری نیز تجزیه شد. او در سال ۲۰۲۳ با اقدام هالک دوباره بازیابی شد و در نبرد زمین علیه تانوس شرکت کرد.