راموندا (Ramonda)

راموندا

Ramonda

راموندا (Ramonda) - دنیای سینمایی مارول

نام‌های مستعار

ماما
خاله

نژاد

انسان

تابعیت

جنسیت

مونث

عنوان‌ها

ملکه واکاندا (قبلا)
ملکه مادر

وابسته به

قبیله طلایی
شورای قبیله‌ای

حضور در

بازیگر

آنجلا باست

راموندا (Ramonda) ملکه مادر واکاندا، همسر تچاکا، و مادر تچلا و شوری است. او زمانی که پسرش پادشاه واکاندا شد در کنار پسر خود ایستاده بود تا وقتی اریک کیل‌مانگر با شکست دادن تچالا در مبارزه‌ای آیینی پادشاهی را تصاحب کرد، و او مجبور به تبعید شد. راموندا با شوری، ناکیا و اورت راس به سمت سرزمین جباری فرار کرد. آنجا، او دوباره با پسرش که به لطف گیاه قلب-شکل نیرو گرفته بود، متحد شد. راموندا در سرزمین جباری ماند در حالی که تچالا و متحدانش آنجا را برای مبارزه با کیل‌مانگر ترک کردند و به سوی شهر طلایی بازگشتند.

در هنگام نبرد واکاندا، هر دوی فرزندان راموندا با بکشن تانوس و به واسطه قدرت دستکش ابدیت تجزیه شدند.  پنج سال بعد، در سال ۲۰۲۳، روماندا دوباره به فرزندان بازیابی شده‌اش پیوست.