ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

بشکن

اشتراک‌گذاری

بشکن

Snap

بشکن - دنیای سینمایی مارول

جنگ

جنگ ابدیت

تاریخ

بهار ۲۰۱۸

نتیجه

از بین رفتن نیمی از موجودات در سراسر جهان

طرح از

اجرا توسط

تانوس

بشکن یا اسنپ (Snap) لحظه‌ای بود که تانوس با استفاده از دستکش ابدیت در طول جنگ ابدیت، بشکنی را با انگشتان خود زد و باعث از بین رفتن نیمی از جان موجودات جهان شد.

تانوس قصد داشت تعادل را به جهان بازگرداند و از درگیری‌ها بر سر منابع جهانی که ناشی از جمعیت بیش از حد جهان بود جلوگیری کند. از این رو او تلاش برای جمع آوری شش سنگ ابدیت مورد نیاز برای این هدف را شروع کرد. در سال ۲۰۱۸ و در طول نبرد واکاندا، تانوس دستکش ابدیت را کامل و فعال کرد و با بشکنی باعث یک نسل کشی جهانی شد که پنجاه درصد از جان جمعیت جهان را گرفت و این افراد به طور تصادفی متلاشی شدند.

اسنپ ​​پیامدهای جهانی ویرانگری داشت. بر روی زمین این اتفاق منجر به یک دوره پنج‌ساله فروپاشی جوامع شد و بسیاری از کشورها مجبور شدند یک دولت جهانی را تشکیل دهند. شهرهای بزرگی در سراسر جهان مانند سن‌فرانسیسکو و نیویورک از حقوق خود محروم شدند. در سال ۲۰۲۳، انتقام‌جویان پس از سفر به گذشته و جمع آوری سنگ‌های ابدیت، موفق شدند تا طی اقدامی قربانیان این رویداد را دوباره احیا کنند.

صفحات دیگر