بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گیاه قلب-شکل

اشتراک‌گذاری

گیاه قلب-شکل

Heart-Shaped Herb

گیاه قلب-شکل - دنیای سینمایی مارول

کاربران

باشنگا
آزوری
تیچاکا
تیچالا
نجاداکا

وجود در

وضعیت

سوزانده شده

گیاه قلب-شکل (Heart-Shaped Herb) گیاهی بومی در واکاندا بود که به طور سنتی توسط شاه جدید و حامل عنوان پلنگ سیاه مصرف می‌شد. این گیاه توانایی‌های فیزیکی مصرف‌کننده را تقویت می‌کرد و همچنین طی آیینی او وارد سطح عرفانی می‌شد.

تاریخچه

قدرت‌های این گیاه به ویبرانیوم گره خورده است، عنصری که میلیون‌ها سال پیش با خاک واکاندا غنی شده است. هر پلنگ سیاه نسل به نسل با مصرف این گیاه توانایی‌هایی به دست می‌آورند این عنوان را حفظ می‌کنند.

خلقت

هزاران سال پیش یک شهاب سنگ حاوی ویبرانیوم در آفریقا سقوط کرد و میزان زیادی از تشعشعات را ایجاد کرد که بر حیات گیاهان از جمله این گیاه تاثیر گذاشت. زمانی که چند قبیله بر سر ویبرانیوم با هم می‌جنگیدند، خدای باستت (Bast) ظاهر شد و به جنگجویی دستور داد تا گیاه قلب-شکل را بخورد و تبدیل به اولین پلنگ سیاه شود، فردی که قبیله‌ها را در قالب کشوری به نام واکاندا با هم متحد کرد.

صفحات دیگر