ویکی دنیای سینمایی مارول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دارک‌هولد

اشتراک‌گذاری

دارک‌هولد

Darkhold

دارک‌هولد - دنیای سینمایی مارول

مالکان

لوسی باور
جوزف باور
شیلد (قبلا)
واچ‌داگز (قبلا)
هولدن رادکلیف
ایدا
رابی ریز (قبلا)
مورگن لفی (قبلا)

دارک‌هولد (Darkhold) که همچنین با نام کتاب گناهان، کتاب طلسم‌ها یا کتاب نحس شناخته می‌شود، یک کتاب باستانی از طلسم‌ها با قدرتی وصف‌ناپذیر است. این کتاب از ماده تاریکِ بعد جهنمی ساخته شده است.

سال‌ها مردم سعی کردند این کتاب را پیدا کنند و سرانجام این کتاب توسط جوزف و لوسی باور پیدا شد. با این حال، دارک‌هولد آن‌ها و الی مورو که قصد تصاحب کتاب را داشت را تباه کرد. در سال ۲۰۱۷، پس از شکست مورو این کتاب توسط آیدا و هولدن رادکلیف برای ایجاد یک دنیای مجازی معروف به فریم‌ورک استفاده شد، که از آن برای به دام انداختن چندین مامور شیلد استفاده شد. آیدا از دارک‌هول بهره گرفت و با استفاده از ماده تاریک یک بدن انسانی از خودش ساخت. این اقدام او توسط گاست رایدر احساس شد و او با پیوستن به شیلد این کتاب را به بعد جهنمی بازگرداند.

بعدا دارک‌هولد توسط مورگان لفی به منظور ادغام بعد تاریک با زمین استفاده شد. این اقدام او سرانجام سرانجام توسط اعضای ران‌اویز و پراید متوقف شد و آن‌ها از طلسم این کتاب برای زندانی کردن لفی در بعد تاریک استفاده کردند.

این کتاب نحس بعدها به دست اگتا هارکنس افتاد و او برای تقویت قدرت خود، آن را با خود به وست‌ویو برد تا بتواند واقعیت واندا ماکسیموف را بدون مشکوک شدن دستکاری کند. در نهایت این کتاب توسط ماکسیموف تصاحب شد و او مطالعه روی آن را آغاز کرد، اما این کتاب او را به تباهی کشاند و او هیاهویی را برای دستیابی به بچه‌هایش در دنیاهای دیگر به راه انداخت. سرانجام تاثیر این کتاب از او برداشته شد و او تمام نسخه‌های دارک‌هولد در مالتی‌ورس را نابود کرد.

صفحات دیگر