بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گنا

اشتراک‌گذاری

گنا

Gná

گنا - God of War

عنوان

پیامرسان فریا (قبلا)
الهه باد
الهه سرشار

جنسیت

مونث

محل تولد

وفاداری

صداپیشه

ایوان فریدمن

گنا (Gná) الهه‌ی ونیر باد و سرشاری، و کنیز سابق فریا است. او در خدای جنگ راگناروک به عنوان ملکه جدید والکری‌ها معرفی شد، زیرا سیگرون پس از شکست به دست کریتوس و آترئوس، آزادی خود را بازیافته بود.

گنا با اشتیاق از دستورات اودین پیروی می‌کرد و به ویژه در طول راگناروک، نیروی اینهریار را رهبری کرد و سعی کرد تا زمان مرگ به سوگند خود وفادار بماند. پس از نابودی آسگارد، او فرماندهی نیروهای بازمانده را که هنوز به اودین وفادار بودند، بر عهده گرفت. آخرین ایستادگی گنا در موسپل‌هایم رقم خورد، جایی که فریا و کریتوس با او مبارزه کردند. او مبارزه‌ای ناامیدانه اما مهیب علیه این مخالفان قدرتمند خود داشت و تا آخر به پدر همگان وفادار ماند. گنا که نمی‌توانست نفرت خود را رها کند، از دوست سابق خود درخواست کرد تا او را از این بدبختی رها کند.

صفحات دیگر