ویکی God of War

الف‌های تاریکی

اشتراک‌گذاری
الف‌های تاریکی
یک الف تاریک

الف‌های تاریکی (Dark Elves) که همچنین با نام دوکالفار (Dökkálfar) شناخته می‌شود، یکی از دو زیرشاخه از نژاد الف‌ها هستند. خاستگاه آن‌ها الف‌هایم است و آن‌ها موجوداتی حشره-شکل هستند که در تاریکی ساکن هستند.

شرح

خدای جنگ (۲۰۱۸)

مشخص نیست که کدام یک از دو نژاد الف‌ها اولین بار به وجود آمده‌اند، و همین مسئله جرقه‌ای برای درگیری بین الف‌های تاریکی و همتایان روشن آن‌ها برای تسلط بر الف‌هایم بوده است. الف‌های تاریکی به دلیل ماهیت خود به دنبال پنهان کردن نور هستند و کل قلمرو خود را در تاریکی فرو می‌برند. با وجود درگیری همیشگی در قلمروی خاستگاه خود، اما الف‌های تاریکی همچنین حضور چشمگیری در میدگارد داشته‌اند.

زمانی جنگ آن‌ها علیه الف‌های روشنایی شدت گرفت که رهبر ونیر یعنی فریر به ارباب الف‌های روشنایی تبدیل شد و او کنترل نور را برای مدت طولانی برای آن‌ها به ارمغان آورد. فریر به طور مرموزی ناپدید شد و الف‌های روشنایی در سمت بازنده جنگ قرار گرفتند. الف‌های تاریکی به رهبری سوارتالیوفور (Svartáljǫfurr) معبد فریر را تصرف کردند و سپس اقدام به کشتار تمام الف‌های روشن بازمانده کردند.

وقتی کریتوس و آترئوس به الف‌هایم رسیدند، الف‌های تاریک با خصومت از آن‌ها استقبال کردند و به طور مداوم به این پدر و پسر حمله کردند. این دو موفق به شکست الف‌ها شدند و نور الف‌هایم به الف‌های روشنایی بازگردانده شد و پادشاه آن‌ها در جنگ کشته شد. هنگامی که آترئوس از کریتوس پرسید که آیا جنگ برای الف‌هایم تمام شده است، این اسپارت به پسرش پاسخ داد که الف‌های تاریکی باقی مانده‌اند و در انتظار فرصتی برای ضدحمله هستند که میمیر با افکار کریتوس موافقت کرد.

خدای جنگ راگناروک

الف‌های تاریکی همچنان به عنوان دشمن کریتوس و آترئوس عمل می‌کردند. جنگ آن‌ها با الف‌های روشنایی ادامه داشت تا این که فریر به الف‌هایم بازگشت. در آنجا او قادر شد تا الف‌ها را متقاعد کند که برای تهاجم به آسگارد به ارتش کریتوس بپیوندند. این امر همچنین باعث شد تا الف‌های تاریکی با الف‌های روشنایی یک آتش‌بس را برقرار کنند و بدین ترتیب هر دو نژاد الف‌ها متحد شدند و در نهایت به جنگ تاریخی خود پایان دادند.

وقتی کریتوس در گلاهورن دمید، الف‌های تاریکی به همراه الف‌های روشنایی به آسگارد هجوم بردند. در طول راگناروک، آن‌ها حمله هوایی خود را آغاز کردند اما بلافاصله توسط ثور متوقف شدند. با وجود این، الف‌های تاریکی به مبارزه با ارتش آسگارد یعنی اینهریار ادامه دادند. هنگامی که برج الف‌هایم به طور تصادفی در طول نبرد ویران شد، این امر مانع از ورود بیشتر الف‌های تاریکی به آسگارد شد. در نتیجه، الف‌های تاریکی حاضر در آسگارد در نهایت در میدان نبرد مردند، اما در پایان راگناروک مشخص شد که برخی از الف‌های تاریکی و روشنایی از نابودی آسگارد جان سالم به در برده‌اند.