بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

عصای عدن اسکندر (Staff of Eden)

اشتراک‌گذاری

عصای عدن اسکندر

Alexander's Staff of Eden

عصای عدن اسکندر (Staff of Eden) - Assassin’s Creed

نوع

قطعه عدن (عصاها)

قدرت‌ها

افسون توهم
کنترل ذهن انسان
نامرئی شدن
باز کردن مخزن معبد

موقعیت

نامشخص

دوره زمانی

ماقبل تاریخ
دودمان بطلمیوسی
امپراطوری رومی

حاملان برجسته

اسکندر کبیر
فلاویوس متلوس

عصای عدن اسکندر (Alexander's Staff of Eden) یک قطعه‌ی باقی مانده از تکنولوژی پیشرو است که به عنوان یکی از سه عصای عدن شناخته می‌شود.

تاریخچه

این عصا در ابتدا تحت مالکیت تمپلارهای اولیه بود، کسانی که آن را به همراه نیزه سه شاخه عدن به پادشاه مقدونیه یعنی اسکندر کبیر دادند. اسکندر با داشتن این دو قطعه عدن غیرقابل شکست شد و یکی از بزرگ‌ترین امپراطوری‌های دنیای باستان را ایجاد کرد.

در نهایت ایلتانی، یک اساسین نخستین به قصر نبوکدنصر دوم نفوذ پیدا کرد و اسکندر را مسموم و امپراطوری او را نابود کرد. بدن او همراه با عصای او در معبدی در اسکندریه دفن شد، شهر جدیدی که او به دنبال فتوحاتش در مصر ایجاد کرده بود.

در سال ۴۷ پ.م. به دنبال نبردی میان نیروهای ژولیوس سزار و نیروهای بطلمیوسی، رهبر فرقه پارینه‌ها یعنی فلاویوس متلوس این عصا را از معبد اسکندر برداشت. او سپس به همراه لوسیوس سپتیمیوس یکی دیگر از اعضای فرقه به سیوا رفت و با ترکیب عصا و سیب عدن موفق به باز کردن مخزنی در زیر معبد آمون شد. بعد از به دست آوردن اطلاعات محتوای مخزن فلاویوس سیب را با خود به شحات برد و سپتیمیوس هم عصا را با خود به روم برد.

در حالی که بایک برای گرفتن انتقام مرگ پسرش به دنبال شکار فلاویوس متلوس می‌رفت، آیا نیز سمپتیمیوس را تا روم دنبال کرد. در ۱۵ مارس سال ۴۴ پ.م. آیا با سپتیمیوس رویارو شد و او را در تئاتر پومپه شکست داد. آیا در مورد جایگاه عصا از او پرسید و او قبل از مرگش گفت که آن را در اختیار فرقه در روم قرار داده است.

در قرن نوزدهم، یک تمپلار به نام الکساندر بارنز برای یافتن عصای عدن افغانستان را جستجو کرد.

تصاویر

عصای عدن اسکندر (Staff of Eden)

صفحات دیگر